• Ana Sayfa
  • Yardım
  • Ara
  • Giriş Yap
  • Kayıt
Sayfa: [1]
Gönderen Konu: Patlayıcı Maddelerin Karayolu İle Taşınma Şartları  (Okunma Sayısı 3598 defa)
goxel
Yönetici
Usta Madenci
*******
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1241Üyelik Bilgileri Site
« : Kasım 13, 2010, 11:13:34 ÖS »
PATLAYICI MADDELERİN KARAYOLU İLE  TAŞINMASI
                1.Patlayıcı maddelerin,imal edildiği fabrikasından ve satışta satın alındığı yerden ve depolardan, kullanım yerinde bulunan depoya nakli için mahalli güvenlik makamlarından nakliye teskeresi alınması zorunludur.
                2.Karayolu ile yapılacak 300 kg’dan fazla miktardaki patlayıcı madde
nakliyatının, bu işin fenni mesuliyetini deruhte edecek, bu işlerde gerekli bilgi, tecrübe ve tarafına güvenlik makamları tarafından verilmiş bir TAŞIMA BELGESİ’ne sahip bir şahsın idaresinde yapılması zorunludur.
                 3. Araç yüklenirken yükün (Sandık ve varillerin) aracın yolda yapacağı her türlü zorunlu trafik manevralarından etkilenmeyecek ve darbe, kayma ve düşmelere karşı korunacak şekilde yüklenmesi sağlanacaktır. İçinde patlayıcı madde bulunan sandıklar, kapakları üste gelecek şekilde yatık olarak konacaktır.
                 4. Patlayıcı maddelerin nakline tahsis edilecek motorlu nakil vasıtalarının kasaları ya tamamen kapalı ve arkadan kilitlenen kapılı olacak yada kasaların yüksekliği taşınacak patlayıcı madde sandık ve varillerinin yükleme yüksekliğinden fazla olacaktır. Üstü açık olan nakil vasıtalarının üstü branda bezi ile iyice örtülecektir.
                  5. Patlayıcı maddelerin nakline tahsis edilen aracın kasası demir ve içi saçla kaplanmış olmayacaktır. İçi saçla kaplı olan vasıtalarda tabanada branda bezi serilecektir.
                  6. Patlayıcı madde nakleden vasıtalar nakliye tezkeresinde belirtilen güzergahı takip etmek zorundadırlar. Nakil esnasında zorunlu sebeplerle yol güzergahı güvenlik  güçlerince değiştirilirse, bu husus nakliye tezkeresine kaydettirilecek ve trafik polisine haber verilecektir. Güzergahta bir tehlike sezildiğinde,  güvenlik  güçlerinden yardım istenecektir.
                  7. Patlayıcı madde nakleden vasıtalar şehir içinde 25,  şehir dışında 50 km’den fazla sürat yapamazlar. Bu süratler yol şartlarına göre, gereken yerlerde daha da düşürülecektir.
                  8. Patlayıcı madde nakleden nakil vasıtaları konvoy halinde seyrederlerken aralarında asgari 80 m. mesafe olacak ve bu mesafe devamlı korunacaktır.
                  9. Nakil vasıtaları mümkün olduğu kadar insan topluluğu olan yerlerden geçirilmeyecek,  eğer zorunlu bir hal           mevcut olursa zabıtadan yardım istenecektir.
            10. Patlayıcı madde nakledecek nakil aracının, ön ve arkasına görünür şekilde 30 x 30 cm. ölçüsünde kırmızı renkte bir flama konacaktır.Aracın ön ve arka yanlarında boyu 20 cm. kalınlığı 2,5 cm.den aşağı olmayan beyaz renkli harflerle kırmızı zemin üzerine "PATLAYICI MADDE" ibaresi yazılı bir levha konacaktır.
            11. Gece yapılan nakillerde nakil araçlarının önüne ve yanlarına gözü¬kür   bir yükseklikte beyaz,  arkasına                                           kırmızı (Kedigözü camı veya İşkoçlayt gibi gece ışıldayan) reflektörler konacaktır.   
                 12 .Patlayıcı madde nakledecek nakil araçlarında, kamyonlar için kabul edilmiş standart tiplerden her an çalışır durumda iki yangın söndürme cihazı bulunacaktır.
                 13. Patlayıcı maddenin naklinde konaklama gerektiğinde, konaklama mahal¬li olarak, meskun yerler dışında ve etrafı 300 m. kadar boş bir yer seçilecektir.Konaklamada her araçta bir nöbetçi bulundurulacaktır.
                 14. Nakil esnasında, yükleme ve boşaltmada, konaklamada vasıtanın etraf ve civarında ateş yakmak sigara içmek, alev ve kıvılcım çıkaran maddeler kullanmak yasaktır.
                 15. Nakil araçlarında, tamiratı yapılırken bir sarsıntı yaratacak ve açık alevi gerektirecek nitelikte bir arıza meydana geldiğinde üzerindeki yük boşaltılmadan bu arızanın, giderilmesine çalışılmayacaktır. Arıza giderilmeyecek durumda ise aracın üzerindeki yük, temin edilecek ikinci bir arabaya aktarılacak ve nak¬ledilecektir.
                 16. Arıza giderilirken boşaltılacak yük için mümkün olduğu kadar muhafazalı ve gölgelik bir yer seçilmesine dikkat edilecektir.Ve boşaltılan yükün başına bir nöbetçi konulacaktır.
                 17. Her nevi dinamitler, barutlar ve kapsüller aynı nakil vasıtasında, bir yerde ve bir arada nakledilemez.
                 18. İşyerlerinde günlük ihtiyaç depoları ve kullanım yerlerine yapılan ve miktarı 300 kg’ı geçmeyen nakillerde 17. madde uygulanmaz. Ancak bu gibi nakiller¬de aynı vasıta içinde çeşitli patlayıcı maddeler için ayrı ayrı bölmelerin bulundurulması zorunludur.
                 19. Maden İşletmesi dahilindeki depo ile kullanım yeri arasında taşınacak patlayıcı madde miktarı,  insan tarafından taşındığı takdirde 10 kg. dan fazla olamaz.
                 20. Maden işletmesi dahilindeki depo ile kullanım yeri arasında taşınacak patlayıcı madde miktarı insan tarafından taşındığı taktirde 10 kg’ı, vasıta ile ta¬şındığı taktirde 250 kg’ı aşmamak şartıyla| ATEŞLEYİCİ BELGELİ ŞAHIS (Barutçu) tara¬fından taşınabilir. Belirtilen miktarları aştığı taktirde taşıma işinin taşıma bel¬gesine sahip kimse nezaretinde ve ateşleyici belgeli şahıslar tarafından yapılması zorunludur.
                 21. Patlayıcı maddelerin nakil vasıtalarına yüklenmeleri ve boşaltılmala¬rı gündüzleri yapılacaktır.Ancak,  20 m. mesafede bulunmak ve bütün güvenlik önlem¬leri alınmak ve elektrikle aydınlatılmak şartıyla geceleri de yükleme ve boşaltma yapılabilir.                                                                                                                                                                                
                22. Patlayıcı madde nakledilen motorlu veya motorsuz nakil vasıtalarında yolcu, hayvan ve her türlü emtia nakli yasaktır.
                23. Patlayıcı maddelerin yükleme ve boşaltılmasında çalışan işçiler çivi¬siz  ayakkabı ile (Lastik çizme ve bot) çalıştırılacaktır. Bu işçilerin çalışma gününde alkollü içki kullanmaları ve çalışırlarken sigara içmeleri yasaktır.
                24. Aşağıdaki maddelerde yazılı patlayıcı maddelerin nakli yasaktır.
-   Emici maddeye massettirilmemiş Nitro Gliserin,
-   Nitro Gliserini terleme ile kusan her türlü Nitro Gliserinli dinamitler,
-    Kapsülü takılmış durumda bulunan her nevi dinamitler,
-   Kovan vs kapsül içine konmamış her nevi Fülminat ve Fülminat halitalarından
 yapılan patlayıcı maddeler,
-   Potasyum Pikratlar,


Alıntıdır : Abdullah Aközel
Kayıtlı

Uğur Göksel OKUMUŞ - Maden Mühendisi
MadenTurk.org Reklamlari

Sayfa: [1]
Yazdır
Gitmek istediğiniz yer: