• Ana Sayfa
  • Yardım
  • Ara
  • Giriş Yap
  • Kayıt
  İletileri Göster
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 81
46  Haberler / Madencilik Haberleri / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Maden Mühendisi Alınacaktır : Aralık 26, 2014, 07:43:22 ÖS
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Maden Mühendisi Alınacaktır


SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı Sınav ve Değerlendirme: - Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

1.      Genel kültür ve genel yetenek (%20),

2.      Bakanlığın görev alanına ait konular (%20),3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun, 3213 sayılı Maden Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğal gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz  Piyasası Hakkında Kanun), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

3. Üniversite eğitimine ait mesleki konular (%60)http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Duyurulari/-Enerji-Ve-Tabii-Kaynaklar-Bakanligi-Enerji-ve-Tabii-Kaynaklar-Uzman-Yardimciligi-Giris-Sinavi-Duyurusu
47  Haberler / Madencilik Haberleri / Soma, Ermenek ve Önlem Kültürü Eksikliği : Aralık 22, 2014, 10:51:09 ÖS


Soma, Ermenek ve Önlem Kültürü Eksikliği

“Gerekli tedbirler alındığında iş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir.” Bunun sonuçlarını gelişmiş ülkelerde görmemiz mümkündür. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunmamızın temelinde, bazı önemli konuları kültürümüze oturtamamak yatıyor maalesef.

İş Güvenliği’nde ÖNLEM KÜLTÜRÜ önemli bir yer teşkil ediyor. Olmadan, gerçekleşmeden önlemek. Hatırlarsanız riskleri öngörüp tek tek listeleyip bunu rapor haline getirmeyi Risk Analizi olarak tanımlamıştık. Risk analizinin neden yapıldığını, yaşanan iş kazalarını değerlendirdiğimizde daha iyi anlıyoruz. 6331 sayılı yasayı tesisinde, işletmesinde, fabrikasında, maden ocağında tam olarak uygulayan işveren; çalışanlarını daha güvenli bir ortamda çalıştıracak, daha güvenli ortamdaki çalışan işini daha iyi yapacak, işletmede kazalar minimum seviyeye ineceği için de kazaların meydana getirdiği maddi manevi olumsuzluklar en düşük seviyede kalacak, tüm bunların bileşiminde daha verimli bir üretim sağlanmış olacaktır.

Yasayı uygulamakta millet olarak zorlanıyoruz. Bunun nedeni yasanın bel kemiği olan ÖNLEM KÜLTÜRܑmüzün olmaması. Biz hala KAZA OLDUKTAN SONRA DÜZELTME evresindeyiz. En pahalı yöntem bu. Bu evreyi en kısa zamanda atlatıp; başımızdan geçen, kaza olarak sonuçlanmayan ama kazalanma ihtimalinin olabileceği UCUZ ATLATMA’LARI DEĞERLENDİRME evresine geçmeliyiz. Malesef Soma’da da, Ermenek’de de ‘kaza geliyorum’ demiş. Soma’da defalarca eski imalat kömürü yanmış, Ermenek’de daha önce de çalışanın olmadığı bir dönemde ocağı su basmış. Bu ucuz atlatmalar değerlendirilip iyi bir önlem alınsaydı, bölgeyi bir bütün olarak değerlendirip havza madenciliği yapılsaydı bu kazalar yaşanmazdı veya sonuçları bu kadar acı olmazdı. Tüm bu ve benzeri evreleri atlattığımızda ÖNLEM EVRESİ’ne geçeceğiz.

Bu aşamalar bir kültürün eseridir ve çözümü eğitim ile sağlanır. İş Güvenliği konusunun ilk öğretimden başlayarak ders kitaplarına girmesi, görsel ve yazılı medyada zorunlu kamu spotlarının yapılması, halkın en çok izlediği televizyon programları ve dizilerde iş güvenliği konularına yer verilmesi, kültürün oluşmasında en büyük etkenler olacaktır. Ayrıca 2 hafta önce köşe yazımda bahsettiğim İzmir İSG Zirvesi gibi bölgesel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma seminerleri düzenlenirse işveren, çalışan ve iş güvenliği profesyonellerinin konuya duyarlılıkları daha fazla artacaktır.

İş Kazasız bir hafta dileğiyle…


ALKAN HAKAN TÜRE - DENGE GAZETESİ - AYDIN
48  Medya / Madencilik Fotoğrafları / BABA BARETİNİ TAK AFİŞLERİ - İŞ GÜVENLİĞİ POSTERİ - İŞ GÜVENLİĞİ LEVHALARI : Aralık 22, 2014, 08:11:42 ÖS
BABA BARETİNİ TAK AFİŞLERİ - İŞ GÜVENLİĞİ POSTERİ - İŞ GÜVENLİĞİ LEVHALARI

49  Haberler / Madencilik Haberleri / Madencilik Sektörü Kötüye Gidiyor : Aralık 21, 2014, 10:46:23 ÖS
Madencilik Sektörü Kötüye Gidiyor
CANAN SAKARYA

ANKARA - Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen, hazırlanan yeni maden kanunu taslağının serbest pazar ekonomisi ilkelerine aykırı hükümler taşığını belirterek, özel sektörde rödovans uygulamasının kaldırılması ile ruhsat devirlerinin, Bakan onayına bağlanmasının bu konuda önemli iki örnek olduğunu söyledi. Sökmen, madenciliğin yerli ve yabancı yatırımcı açısından öngörülebilir bir sektör olmaktan çıktığını, yatırımların durma noktasına geldiğini bildirdi.

Sökmen, Başbakanlığa gönderilen Maden Kanunu taslağının yatırım ortamı açısından hiçbir pozitif etkisinin olmayacağını belirtti. “Öncelikle yaptığımız görüşmelerde tasarıyı hazırlayanların böyle bir amaç ve iddaları olamadığını gördük” diyen Sökmen, “Tasarıda 2012 Başbakanlık genelgesinin yarattığı tahribatı hafifl etecek, onaracak bir tek madde bulmak mümkün değil” dedi. 2012 yılından bu yana madencilik sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından öngörülebilir bir sektör olmaktan çıktığını, hazırlanan tasarıda da bunu sağlamaya yönelik herhangi bir işaret bulunmadığını belirten Sökmen, şunları söyledi: “Başbakanlık ve Orman Bakanlığı genelgeleri kıskacındaki madencilik sektöründe özel sektör maden aramaları neredeyse tamamen durdu. Bu konuda kamu kuruluşları ve MTA' nın dahi büyük sorunları var. Üretim aşamasında bulunan işletmelerin büyük kısmı ihtiyaç duydukları orman izni, ruhsat süre uzatımları, devirler gibi izinleri alamadıkları için son derece zor durumdalar. Bu nedenle işletme alanları kısıtlanmakta ve verimsizleşmekte. Dünyada maden fiyatlarının düştüğü bu dönemde sektörün rekabet gücü bu nedenlerle de olumsuz etkilenmekte.”

Yeni arama ruhsatı alınamıyor

Yeni arama ruhsatlarının alınamadığını, bunun ise sektörün gelişmesinin önündeki en önemli engellerden biri olduğunu kaydeden Sökmen, “Madencilikte yatırım, arama faaliyetleri ile başlar. Yeni yatırımlar hemen hemen durma noktasına geldi. Bu durumda acil olarak yapılacak düzenlemelerle sektörün nefes almasının sağlanması gerekirken taslakta ölçüsüz cezalar öngörülmekte. Yıllık ödenen ruhsat bedelleri 30 kattan fazla artırılmış, devlet hakkı ödemeleri ise en az 2 kat artırılmış. Taslakta serbest pazar ekonomisi ilkelerine aykırı hükümler yer almakta” dedi. Sökmen, madencilik bakanlığı kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.


Kaynak : Dünya Gazetesi
50  Maden Yatakları / Mermer-Granit-Traverten-Doğaltaş / Traverten Üretimi - İtalya CIMEP Roman Travertine : Aralık 21, 2014, 01:59:38 ÖÖ
Traverten Üretimi - İtalya CIMEP Roman Travertine

51  Haberler / Madencilik Haberleri / Özel Sektörde Rödavansın Kaldırılması Çözüm mü ? : Aralık 16, 2014, 10:28:10 ÖS
Raif TÜRK / Türkiye  Mermer Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı (TÜMMER) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı birimlerinde uzun zamandır görüşülmekte olan Maden Kanunu taslağı bir kez daha TBMM’ye sunulma aşamasına geldi. Ancak taslak, ilgili STK’lara gönderildiği gibiyse olumlu bazı yanları ile birlikte maden işletmecisini ve madenciliği zor bir döneme sokacak hükümler de taşımaktadır. Biz, olumlu gördüklerimiz için teşekkür ederek onları bir yana bırakıp sakıncalı olduğunu düşündüğümüz maddelere değinmek istiyoruz:

Sektörümüzün sivil toplum kuruluşları defalarca yasa metninde yer almamasını istedikleri maddeleri ilgililere ayrıntılı olarak sundukları halde tahribatının yüksek olacağını düşündüğümüz az sayıdaki maddeler üzerinde durmak istiyoruz.

Taslağın madenci aleyhine yer verdiği en önemli maddelerin başında Rödavans uygulaması geliyor. Şayet ilgili madde taslakta yer aldığı şekliyle yasalaşırsa özel sektör rödavans temelli bir üretim ilişkisine giremeyecek. Oysa doğal taş sektöründe halen işletmelerin %40’a yakın bir bölümünün rödavansa dayalı olarak çalıştığı tahmin edilmekte ve bu alanda hiçbir sorun da yaşanmamaktadır. Biz madenciler ve özel olarak  da doğal taş üreticileri, böyle bir uygulamaya gidilmesinin, ülke ekonomisi bakımından negatif sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Taslağın yasalaşmasıyla birlikte  istihdam, katma değer ve ihracatta gerileme yaşanacaktır. Sadece mermer ve doğal taş sektöründe değil, metalik madenler ile endüstriyel ham maddelerde de durum farklı değil. Halen doğal taş sektöründeki rödavanslı sahalarda çalışmakta olan kişi sayısı 80 – 90 bin olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca yüzlerce işletmeci mevcut yasa ve yönetmeliklere güvenerek onlarca milyon Dolarlık yatırımlar gerçekleştirmiştir.  Bu işletmelerin kaybı olduğu gibi ülkemizin ekonomik göstergelerine yansıyacak, firmalar bazında ise yok oluşlar yaşatacaktır. Sormak istiyoruz: Sorunsuz yürüyen ve sektöründe kökleşmiş bir uygulamaya son vermenin gereği var mı?

Rödavansın Kamu işletmelerinde geçerli, özel sektörde yasaklı olması da ayrı bir çelişki ve fırsat eşitsizliği. Her kes çok iyi bilir ki yaşanan ölümlü büyük maden kazalarının çoğu Kamu tarafından rödavansa verilmiş kömür sahalarında meydana gelmiştir. Durum buyken; neden özel sektörde kısıtlama?

Yine taslağın getirdiği en temel değişikliklerden biri de ağır para cezaları: Ön görülen para cezalarının ödenmesi, çoğu işletmeler açısından mümkün olamayacaktır.  Bu para cezaları ve iptallerin bir ölçüsü yok ve sektörün gelişmesine de hizmet etmeyecektir.

Sektöre göre taslaktaki bir sıkıntı da  ‘rapor ve projelerin hazırlanması’ görevinin Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler’e verilmiş olması.  Bu durumda, bünyesinde onlarca mühendis çalıştıran firmalar da projesini kendi deneyimli teknik elemanına değil de yeni oluşturulacak bürolara yaptırmak durumunda kalacak.

Devir işlemlerinin Bakan Onayına sunulmasına gelince: hayatını bu sektöre verenler çok iyi biliyorlar ki bu madde gereksiz zaman kaybına neden olacak. Genel Müdürler ‘Bakan Adına’ imza attıklarına göre böyle bir maddeye de gerek yok diye düşünüyoruz.

2014 yılında yayımlanan Orman Genelgesi ile Orman yönetmeliği de madenciliği yapılamaz duruma getiren bir mevzuat oluşturdular.

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı  ile Sayın Başbakan’ın, Orman mevzuatının son durumu ile üzerinde çalışılmakta olan taslak metin konusunda madenciyi dinlemeleri, maddi-manevi kayıplar yaşamakta olan madenciliğimizi yeniden ayağa kaldıracaktır.

Gerek dünya piyasalarının durumu, gerek mevzuat ve gerekse özel koşullarımız, maden sektörünü sorunlar yumağı içine gömmektedir. Doğal olarak sektörümüz  özel ilgi beklemektedir. Ne yazık ki bu taslak, yaşanmakta olan sorunları çözemez, kafalardaki sorulara cevap olamaz ve  sektörümüzü 2023 hedefine ulaştıramaz.


kaynak  : dünya gazetesi
52  Haberler / Madencilik Haberleri / 6552 nolu kanun madencilere neler getirdi ? 2014 Aralık : Aralık 16, 2014, 10:16:50 ÖS
6552 nolu kanun madencilere neler getirdi ? 2014 AralıkSüleyman Demir - SGK Başkan Danışmanı

11.09.2014 günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba kanun, hem madencilerimize hem de Soma’da hayatını kaybeden madencilerimizin aileleri için önemli düzenlemeler getiriyor.

Malumunuz Soma’da yaşanan facia ülke olarak hepimizin yüreğini yaktı. 301 canımız bu elim kazada hayatını kaybetti. Somanın yaralarını sararken bu defa acı haber Ermenek’ten geldi. Ben buradan tüm maden şehitlerimize bir kere daha Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kazaların da son olmasını ve bir daha vuku bulmamasını yürekten temenni ediyorum.

6552 sayılı yasa Soma Madencilerine ne getirdi?

Hayatını kaybeden madencilerimizin Kurumlara olan her türlü borçları terkin edildi.

SGK’ya borcundan dolayı aylık bağlanamayan madenci yakınlarına aylık bağlandı.

Ölüm aylığı için gerekli olan 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim ödeme şartını kaldırarak şehit madencilerimizin yakınlarına ölüm aylığı bağlandı.

Madencilerimizin anne-babalarına aylık bağlanması için gereken muhtaçlık şartı kaldırılarak anne/babalara aylık bağlanması sağlandı.

Bu 3 düzenleme ile Soma kazasında vefat eden ancak aylık alma şartlarını taşımayan 67 kişinin yakınlarına aylık bağlanmış oldu. Ayrıca madencilerimizin yakınlarından birinin kamuda istihdam edilmesi sağlandı.

Ayrıca Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu Soma’da vefat eden madenci yakınlarına verilen hakların aynısının Ermenek’te hayatını kaybeden madenci yakınlarına da verileceğini açıkladı.

Maden çalışanlarıyla ilgili yapılan genel düzenlemeler

Daha önce 1 Ekim 2008’den sonra işe başlayan maden ve yeraltı işlerinde çalışanlar 7.200 gün (20 yıl) ve 55 yaş şartıyla emekli olabilmekteydi. Ayrıca yeraltında fiilen çalıştıkları sürenin yarısı kadar çalışma sürelerine ilave edilip ilave edilen süre kadar da emeklilik yaşından indirim yapılmaktaydı. Buna göre yeraltında 4.800 gün (13 yıl) çalışan madenci en erken 48,5 yaşında emeklilik hakkına kavuşmaktaydı.

Yapılan düzenleme ile

1 Ekim 2008’den sonra işe başlayan maden işçilerinin öncelikle “55” olan emeklilik yaşı “50”ye indirildi. Bu durumda mevcut koşullarda yıpranmayla 48,5 yaşında emekli olan madencilerimiz 43,5 yaşında emekli olabilecekler.

Maden işlerinde yıpranma payı, fiilen çalışılan süre için verilmekte ve tatil günlerinde işçiler yerüstünden gösterilerek yıpranma payı alamamaktaydılar. Yapılan değişiklikle, maden yeraltı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim ve kurs sürelerinin de yeraltında çalışılıyormuş gibi SGK’ya bildirilecek ve bu süreler için de yıpranma verilecektir. Bu şekilde her yıl için ortalama 86 gün fiili hizmet karşılığı 43 gün ilave yaştan indirmeye hak kazanılacaktır. Böylece maden yer altında çalışan işçilerimiz 20 yılda yaklaşık 2,4 yıl çalışma süresine ilave ve yaştan indirim alacaktır.

Yine madencilerimize yönelik olarak yapılan diğer düzenlemelerle linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde madencilerin en düşük ücretleri asgari ücretin iki katı olarak belirlenmiştir. Maden çalışanlarının yeraltında çalışma süreleri günlük 6, haftalık 36 saat olarak yeniden düzenlenmiş, fazla çalışma yapmaları yasaklanmış, olağanüstü durumlarda yapılan zorunlu fazla çalışmaların ücretinin ise %100 zamlı olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bunlara ilave olarak yıllık izin süreleri dörder gün arttırılmış, maden yeraltı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim ve kurs süreleri de yeraltında çalışılıyormuş gibi fiili hizmet zammı kapsamına alınmıştır.

Selam ve dua ile sağlıklı kalınız…


kaynak : dünya gazetesi
53  Haberler / Madencilik Haberleri / MADEN KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ - 2014 ARALIK : Aralık 16, 2014, 10:15:43 ÖÖ
3213 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ektedir.


http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/191b07551bf74a6_ek.pdf?tipi=2&turu=H&sube=0


ektör tarafından bir süredir beklenen maden kanundaki değişiklikler konusunda taslak metin Maden Mühendisleri Odası tarafından üyelerle paylaşıldı.Maden Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerden bazıları aşağıdaki şekilde oldu:

6. Grup Madenler Yeniden 4. Gruba Geçiyor

Kanunda yapılan son değişiklikle 6. gruba bölünen radyoaktif mineraller yeniden 4. grup kasamına alınıyor.

Ruhsat Bedeli, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Tanımları

Taslakta ruhsat bedeli ve yetkilendirilmiş tüzel kişi tanımları aşağıdaki şekilde yapıldı:

Ruhsat Bedeli: Taban bedelinin, maden grubu ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılarak EK-1’de yer alan tabloda gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl Ocak ayının sonuna kadar % 70’i Hazineye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, % 30'u ise çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere maden gruplarına göre Bakanlığın, Valiliğin veya İl Özel İdarelerinin belirlediği teminat hesabına yatırılması gereken tutarı.  

Yetkilendirilmiş tüzel kişiler: Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken faaliyet raporları, projeler gibi her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili olan tüzel kişiler.

Ruhsat Devirleri Bakan Onayına Bağlanıyor, Devirlere "Devir Bedeli" Geliyor

Hakların bölünmezliği, devir ve intikali bölümü 5. maddesine şu ibare ekleniyor: Devirler yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devir edildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır. Devir işlemi Bakan onayı ile gerçekleşir.

Aramalara KDV İstisnası Geliyor

Maden teşvik tedbirleri bölümü 9. maddeye şu ifadem eklenerek arama sektörüne KDV istisnası getiriliyor: Maden arama ruhsatlarında sondaj, galeri, yarma, kuyu açma, numune analizleri gibi arama faaliyetleri katma değer vergisi istisnası kapsamındadır.

İzinler için Ödenen Bedeller Devlet Hakkından Düşülecek

Harç, teminat, cezalar ve diğer yaptırımlar, Madde 13'e yapılan ek ile rruhsat sahasında faaliyette bulunabilmek için alınan izinler kapsamında orman idaresine ödenen bedeller hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ödenen bedellerin ibraz edilen miktarı, sonraki yıllarda ödenmesi gereken Devlet hakkından düşülecek.

Devlet Hakkı Bedellerinde Değişiklik

Devlet hakkı bedelleri aşağıdaki şekilde düzenleniyor:

a) I (a) Grubu madenin valilik/il özel idaresince belirlenen ve ilan edilen boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatı üzerinden %4,  

b) I (b) Grubu madenlerden %4,  

c) II. Grup (a) bendi madenlerden %4, kaba inşaat, baraj, gölet, liman gibi yapılarda kullanılan tüvenan hammadde dışında bu maddedeki Devlet hakkı boyutlandırılmış fiyat üzerinden alınır.  

ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4,  

d) III. Grup kaynak tuzlarında %1, bu grubun diğer madenlerinden %5,  

e) IV. Grup madenlerde %4, turbada %2, altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, demir, krom, alüminyum madenlerinde EK-3’de yer alan tabloya göre, radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddelerden ise %8  

f) V. Grup madenlerden %4, oranında alınır.

Yer altı Kömür İşletmelerinde Ölüm Olmaması Halinde Devlet Hakkı İndirimi

"Yer altı kömür işletmelerinde, yıl içinde ölümlü kaza olmaması halinde Devlet hakkının % 50’si alınmaz." ibaresiyle ödüllendirme sistemine geçiliyor.

Kamu Dışında Hiç Bir Şirket Rödovans Yapamayacak

Taslakta, kamu kurum ve kuruluşları dışında maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödovans sözleşmeleri yapamayacağına da hükmediliyor. Ancak kamu madenlerinde rödovans sistemi devam edecek olup, rödovansçının madencilik faaliyetlerinden doğacak 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili sorumluluklar rödövansçıya ait olacak. Ruhsat sahibinin Maden Kanunu'ndan doğan sorumlulukları ise sürecek.

Teknik Nezaret Yerine Daimi Nezaret Geliyor

Halihazırda uygulamada olan Teknik Nezaretçilik kavramı ise yeni taslakta yerini Daimi Nezaretçiliğe bırakıyor.

‘3213 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’ ile ilgili tam metine buradan ulaşabilir ve yapılması planlanan diğer değişiklikleri inceleyebilirsiniz.


KAYNAK : MADENCİLİK-TÜRKİYE DERGİSİ
54  Kütüphane / Maden Mühendisliği Ders Notları / Ynt: Ders Notu İstekleri : Aralık 07, 2014, 03:36:37 ÖS
mermer ocağı gelir gider raporundan beklentiniz nedir acaba ?
Normalde hazırlanmış bir raporun paylaşılması mumkun olmaz sadece gider kalemlerini size yazabilirim madde madde
55  Haberler / Madencilik Haberleri / Ynt: Ermenek'te Yaşanan Maden Kazası Haberleri : Kasım 02, 2014, 10:48:03 ÖÖ
https://www.youtube.com/watch?v=1I8HTx8QyGk
56  Haberler / Madencilik Haberleri / Ynt: Ermenek'te Yaşanan Maden Kazası Haberleri : Kasım 02, 2014, 10:47:41 ÖÖ
BÜTÜN ÇIKIŞLAR SU DOLU

http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2014/10/141029_vid_ermenek_madenci
57  Haberler / Madencilik Haberleri / Ynt: Ermenek'te Yaşanan Maden Kazası Haberleri : Kasım 02, 2014, 10:47:08 ÖÖ
http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2014/10/141031_ermenek_maden
58  Haberler / Madencilik Haberleri / Ynt: Ermenek'te Yaşanan Maden Kazası Haberleri : Kasım 02, 2014, 10:45:57 ÖÖ


59  Haberler / Madencilik Haberleri / Ynt: Ermenek'te Yaşanan Maden Kazası Haberleri : Kasım 02, 2014, 10:44:28 ÖÖ
Ermenek’teki maden faciasıyla adını duyuran Uyar Ailesi’nin madencilik geçmişi işçilerin şikâyetleriyle dolu. Çalışma Bakanlığı’na ailenin Darkale Maden İşletmesi için 124 işçiden değişik tarihlerde şikâyet gitmiş, ancak şirket hiçbir belge ve bilgiyi vermeyince bir sonuç alınamamış.

Ermenek'teki maden faciasının meydana geldiği Has Şekerler’e ait madenin ruhsat sahibi olan Uyar Ailesi’nin sicili kabarık çıktı. 124 işçinin değişik zamanlarda Çalışma Bakanlığı’nı adeta şikâyet yağmuruna tutmuş ama bir çare bulunamamış. Söz konusu aileye ait şirketlerin İzmir Kınık’ta 2 arama ruhsatı, Konya’da 1 arama 1 de işletme ruhsatı var.

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, işveren, şikâyetler üzerine başlatılan denetimlerde kendisinden istenilen hiçbir belge ve kaydı vermedi. Bu nedenle de denetim tamamlanamadı. İş akdi feshedilen 21 işçi de kıdem tazminatları için şikâyetçi olmuş, ancak bundan da bir sonuç alınamadı. Enerji Bakanlığı’nın çalışanların alacaklarının verilmesi için ne yaptığı sorusuna ise, Çalışma Bakanı Faruk Çelik “İşçilerin ödenmemiş kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Tek madende 1120 kaza

Söz konusu yanıtlar, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın konuyla ilgili soru önergeleri üzerine verildi. Akçay’ın Uyar Ailesi’nin madencilik faaliyetleriyle ilgili sorularını yazılı olarak yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu ailenin işlettiği Darkale Maden İşletmesi’ne ilişkin detaylı bilgi verdi. Buna göre, Uyar Darkale Maden İşletmesi için işçiler tarafından değişik zamanlarda verilen şikâyet dilekçeleri verildi ve bundan sonraki süreç şöyle işledi:

450 işçi hâlâ alacaklı

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Uyar Ailesi’nin işlettiği Darkale Maden Ocağı’nda 2013 yılında bir iş kazası olduğunu, 2014 yılı başında ise söz konusu maden için yapılan sözleşmenin süresinin bittiğini ve yenilenmediğini söyledi. Bu tarihten itibaren de işçilerin çıkarıldığını belirten Akçay, “Şikâyetlerin büyük bir bölümü son 1 yıllık süreci kapsıyor. Halen 450 işçi alacağını alamamış durumda, bu işçiler hakları için mücadele ediyor” dedi.

Soma’da Darkale Maden Ocağı’nı işleten şirketle Ermenek’teki madeni işleten firma arasındaki bağlantıyı da açıklayan Akçay, “Aynı aile, farklı farklı şirketler altında faaliyet gösteriyor. Darkale’deki maden kapanınca aile Ermenek’e ağırlık verdi, sonuç ortada. Bu firmanın SGK’dan Elektrik İdaresi’ne kadar birçok yere borcu var ve bunlar dahi alınamıyor. Ailenin kurduğu şirketler sürekli isim değiştiriyor ama sonuç değişmiyor” açıklamasını yaptı.

Belge istendi, verilmedi

MHP’li Akçay şunları söyledi:

“İşçilerin şikâyetlerinin ardından Çalışma Bakanlığı iki müfettişi görevlendirdi. İşverenlikten denetimle ilişkin kayıt ve belgelerin verilmesi istendi, ancak bu belgeler verilmediği için denetim tamamlanamadı. Bunun üzerine konunun yargıya intikal ettirilmesi uygun görüldü. Uyar ailesine bağlı işletmelerde çalışan 21 işçinin bireysel alacakları için de işveren masaya davet edildi, ancak işveren yine davete icabet etmedi. Bunun üzerine işletmeye Manisa Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandı ve işçiler bilgilendirildi. Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre Uyar Ailesi’nin işlettiği Darkale Kömür İşletmesi’nde sadece 5 yıl içinde 1120 kaza oldu. 2009 yılında 129, 2010 yılında 179, 2011 yılında 276, 2012 yılında 254, 2013 yılında da 282 kaza oldu. Bu kazalarda toplam 6 kişi hayatını kaybetti.”


kaynak : t24
60  Haberler / Madencilik Haberleri / Ermenek'te Yaşanan Maden Kazası Haberleri : Kasım 02, 2014, 10:37:09 ÖÖ
https://www.youtube.com/watch?v=83SbDDZYy6g


https://www.youtube.com/watch?v=cUSJGGvS3aQ
Sayfa: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 81