• Ana Sayfa
  • Yardım
  • Ara
  • Giriş Yap
  • Kayıt
  İletileri Göster
Sayfa: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80]
1186  MadenTürk / Maden Mühendisliği / Maden Mühendisi Kimdir? İş olanakları Nelerdir? : Mayıs 12, 2010, 12:13:59 ÖÖ
Maden Mühendisi Kimdir?

Yeraltında değişik şekillerde oluşan ve ekonomik değeri olan mineral bileşimlerine MADEN denir.

Bir Maden Mühendisi, çeşitli yöntemler kullanarak madenin yerini ve miktarını belirler, yeraltı veya yerüstü kazılarıyla  madene ulaşır,  değişik metodlar uygulayarak madenin kazısını yapar, kazılan malzemeyi yeryüzüne ulaştırarak endüstrinin ihtiyacı olan maden içeriğini sağlayacak şekilde zenginleştirir ve bunları yaparken en başta ekonomiklik ve emniyet kriterlerine dikkat eder.

İş Olanakları

Bir Maden Mühendisi, cevher, endüstriyel hammadde ve kömür yataklarının çeşitli yöntemlerle (sondaj, jeofizik vb.) aranması, ekonomik, güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde işletilmesi, zenginleştirilmesi konularında uzman mühendis olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca; işletme yönetimi, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve yasal mevzuat konularında bilgili olması gerekmektedir. Mezunlara dört yıllık Lisans Diploması ile “Maden Mühendisi” unvanı verilmektedir.

Maden Fakültesi mezunları; TKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri AŞ, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Yüksek Okullar, Seramik, Cam ve Çimento fabrikaları, özel madencilik şirketleri, mermer ve doğaltaş ocağı işletmeleri, maden arama, fizibilite ve değerlendirme çalışmaları, tünel ve metro kazıları, madencilik ile ilgili her türlü danışmanlık, müşavirlik ve teknik nezaretçilik işleri ile kimya, çevre, bilgisayar ve bankacılık gibi sektörlerde çalışma alanı bulmaktadır.


Maden Mühendisi, yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişi ve bu programı veren bölümde maden mühendisliği bölümüdür.


Maden mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir zihinsel yeteneğe sahip, matematik, fizik, jeoloji, kimya ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlara iyi yetişmiş olması gerekir. Ayrıca yer altında güç koşullarda çalışan işçileri yönetme durumunda olan bir maden mühendisinin insan ilişkileri konusunda bilgili, anlayışlı ve sabırlı olması beklenir.


Maden mühendisinin birçok görevleri vardır, bunlar şu şekilde verilmektedir; Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini saptar; Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, su ve elektrik kaynakları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar; Üretim yöntemlerine göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler; Yeraltında ve yerüstünde çalışmalar yürüten maden ve taş ocağı işletmelerine gözetmenlik yapar; Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmalarını gözetir.


Maden mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe; Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip; Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı; Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen; Sorumlu, sabırlı ve titiz kimseler olmaları gerekir.


Maden mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi, o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri, jeologlar,jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.


Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde, çimento fabrikalarında iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda da çalışabilirler.


Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin "Maden Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir. Bölüme yeterli “Sayısal (SAY)” puanla girilmektedir.


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topoğrafyası, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineroloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalurji, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Madenciyim.com Endüstriyel Hammaddeler, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon gibi dersler verilir.


Maden mühendisliği bölümünü bitirenlere bu alanda "Lisans Diploması" ve "Maden Mühendisi" ünvanı verilir.


Maden mühendisleri, lisans üstü çalışma da yapabilirler, araştırma görevlisi olarak üniversitede görev alanlar, yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler. Kömür, metal, petrol, doğal gaz, sıvı ve yarı sıvı halindeki mineralleri yeryüzüne çıkarma konusunda uzmanlaşabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim kademelerinde yer alabilirler.


Jeoloji mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, harita ve jeodezi mühendisliği, metalurji mühendisliği, maden teknikerliği gibi mesleklerle benzerlik taşırlar.


Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan yararlanabilirler. Kamu kesiminde görev alan maden mühendisleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca, teknik hizmet sınıfına ödenen zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Ortalama ücret asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir. Özel işyerlerinde kazanç, işverenle karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir.
1187  Medya / Madencilik Fotoğrafları / Selçuk Üni. Mineraloji ve Petrografi Dersi Laboratuvar Fotoğrafları : Mayıs 11, 2010, 11:22:01 ÖÖ
Mineraloji ve Petrografi dersi laboratuvarında çektiğim kayaç ve mineral fotoğrafları
DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -
1188  Kütüphane / Mineraloji ve Petrografi / Mineraloji ve Petrografi : Mayıs 11, 2010, 11:19:41 ÖÖ
Mineraloji Ve Petrografi Dersi Mineral Tablosu :DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -

Ders Özeti Mineraloji Kısmı(vizeye kadar ) :DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -

1189  MadenTürk / Destek - İletişim / Bize Ulaşın : Mayıs 11, 2010, 10:58:10 ÖÖ
Her türlü istek öneri ve şikayetleriniz için:

Mail :

ugurgokselokumus@gmail.com

Uğur Göksel OKUMUŞ - Maden Mühendisi

1190  Maden Mühendisliği Eğitimi / Üniversite Tanıtımları / Selçuk Üniversitesi - Maden Mühendisliği Bölümü : Mayıs 11, 2010, 10:49:40 ÖÖ
Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Selçuk Üniversitesi, Maden mühendisliği Bölümü 1992 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Her öğrenim yılı başında ortalama 50 öğrencinin başladığı birinci sınıftan itibaren temel bilim dersleri, mühendislik bilim dersleri ve Maden Mühendisliğiyle ilgili dersler verilerek öğrenciler çalışma hayatına hazırlanmaktadır. Öğrencilere verilen laboratuar uygulamaları, arazi çalışmaları ve yaz stajlarıyla onların kendi mesleklerinde deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Maden Mühendisliği bölümü öğrencileri mezuniyet sonrası ülkemizde ve yurt dışındaki bütün yeraltı ve yerüstü madencilik işleriyle uğraşan kamu ve özel sektör şirketlerinde mühendis olarak çalışabilmektedir. Bu çalışma alanlarına ilaveten aldıkları eğitim ışığında; karayolu ve barajların temel kazı çalışmalarında, sondaj işletmeciliğinde, seramik ve çimento sanayi hammadde hazırlama tesislerinde, tuğla sektöründe karayolu ve metro tünel kazı işlerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme işi yapan bütün işletme ve kuruluşlarda mezun öğrencilerimiz çalışırken, Madencilik sektörüyle ilgilenen bütün banka ve yatırım kuruluşlarında da uzman olarak çalışma alanı bulabilmektedirler. Tarihin ilk çağlarından bu yana insanların ihtiyacını sağlamaya yönelik çalışma yapan madencilerin bilgi birikiminin anlatıldığı bu bölümde, öğrenciler teknik gelişmelere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi belirgin üniversitelerde doktora yapmış öğretim elemanlarının yönetiminde en iyi şekilde yetiştirilmektedir.

Akademik Yapı

1-Maden İşletme Anabilim Dalı
Prof.Dr.M.Kemal GÖKAY(Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Veysel ZEDEF(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr. İhsan ÖZKAN(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yrd.Doç.Dr. Murat ÜNAL
Yrd.Doç.Dr. A.Hadi Erdal ÖZDENİZ
Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÇINAR
Araştırma Görevlileri
Arş.Grv.Dr. Niyazi BİLİM
Arş.Grv.Dr. Hakan ÖZŞEN
Arş.Grv. Kemal DOĞAN
Arş.Grv. Bilgehan KEKEÇ
Arş.Grv. Arif Emre DURSUN

2-Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Doç.Dr. Alper ÖZKAN
Doç.Dr. Salih AYDOĞAN
Yrd.Doç.Dr.Vildan ÖNEN
Araştırma Görevlileri
Arş.Grv.Dr. Tevfik AĞAÇAYAK
Arş.Grv. Selma DÜZYOL
Arş.Grv.Dr. Ali ARAS
Arş.Grv. Havvanur UÇBEYİAY

Daha geniş bilgi için Bölümün Web Sayfasına http://www.mmf.selcuk.edu.tr/maden adresinden ulaşılabilir.
1191  Medya / Madencilik Fotoğrafları / Dünyadan Açık Ocaklar : Mayıs 11, 2010, 10:48:11 ÖÖ
Sibirya da bir açık ocak işletmesine ait görüntüler:


Birmingham da bir açık ocak işletmesine ait fotoğraflar

1192  Maden Yatakları / Maden Yatakları / Ynt: Madenleri Kolay Tanıma Yöntemleri : Mayıs 11, 2010, 10:47:07 ÖÖALTIN
 
Kimyasal Bileşimi, Au
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Genellikle dissemine halde, nadiren oktahedral veya kübik kristaller halinde
İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 2.5-3
Özgül Ağırlık, 19.297-19.309 (0°C'de)
Renk ve Şeffaflık, Altın sarısı, opak
Çizgi Rengi, Altın sarısı
Parlaklık, Metalik parlaklık
Ayırıcı Özellikleri, Renk, düşük sertlik, asitte çözünmezlik
Bulunuşu, Hidrotermal kuvars damarlarında, plaserlerde ve epitermal yataklarda oluşur.
PLATİN
 
Kimyasal Bileşimi, Pt
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Kübik kristaller, çoğunlukla küçük taneler ve pullar halinde
Sertlik, 4 - 4.5
Özgül Ağırlık, 21.44 - 21.472
Renk ve Şeffaflık, Çelik grisi-koyu gri, opak
Çizgi Rengi, Gri
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Renk ve özgül ağırlık
Bulunuşu, Bazik ve ultrabazik kayalarda, plaserlerde, nadiren kontakt metamorfik yataklarda ve kuvars damarlarında oluşur.

GÜMÜŞ
 
Kimyasal Bileşimi, Ag
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Uzunlamasına tel şekilli veya pulsu, masif, kübik- oktahedral kristalleri nadir
İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 2.5 - 3
Özgül Ağırlık, 10.50
Renk ve Şeffaflık, Gümüş beyaz, dış etkilerle siyahımsı, opak
Çizgi Rengi, Gümüş beyazı
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Renk, nitrik asitte kolay çözünürlük
Bulunuşu, Birincil olarak hidrotermal damarlarda, ikincil olarak gümüş içeren cevher yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur.


ELMAS
 
Kimyasal Bileşimi, C
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Genellikle oktohedral, ayrıca kübik, tetrahedral kristaller halinde, yüzeyleri çoğunlukla bükülmüş şekilde; nadiren masif
İkizlenme, {111} ve {001} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 10
Özgül Ağırlık, 3.51
Dilinim, {111} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, mavibeyaz, gri, sarı, kahverengi, turuncu, pembe, kırmızı, lavanta mavisi, yeşil, siyah. Şeffaf, yarı şeffaf, nadiren opak
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Parlak, elmas parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Aşırı sertliği, oktohedral dilinimleri, ultraviyole ışık altında floresans özellik göstermesi
Bulunuşu, Kimberlitlerde veya volkanik bacalarda olivin, pirop, flogopit ile beraber; konglomeralarda, alüvyal plaserlerde ve nadiren metoritlerde bulunur.GRAFİT
 
Kimyasal Bileşimi, C
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Düz, levhamsı kristaller şeklinde, genellikle ince-iri yapraklanmalı kütleler halinde ayrıca ışınsal agregatlar, pullar halinde; tanesel ve toprağımsı
Sertlik, 1 - 2
Özgül Ağırlık, 2.09 - 2.26
Dilinim, {0001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Demir siyahı-çelik grisi; opak
Çizgi Rengi, Siyah
Parlaklık, Donuk metalik parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Aşırı yumuşak, yağlı görünümü, kağıdı ve eli çizmesi. Siyah çizgi rengi, düşük özgül ağırlık ve rengi ile molibdenitten ayrılır.1193  Maden Yatakları / Maden Yatakları / Ynt: Madenleri Kolay Tanıma Yöntemleri : Mayıs 11, 2010, 10:46:47 ÖÖKALSİT
 
Kimyasal Bileşimi, CaCO3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Değişik kristal formlarında
İkizlenme, Yaygın; iki ayrı ikiz kanununa göre ikizlenir. Birincisinde ikiz düzlemi taban pinakoid'i, ikincisinde ise rombohedral yüzeydir.
Sertlik, 3
Özgül Ağırlık, 2.71
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Saf olduğunda renksiz yada beyaz; gri, sarı, kahverengi, kırmızı, yeşil, mavi ve siyah renklerde de gözlenebilir; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz-gri
Parlaklık, Camsı-mat
Ayırıcı Özellikleri, HCl ile çok çabuk çözünebilmesi, dilinimi, şekli, rengi ve sertliği
Bulunuşu, Kalsit, doğada bol bulunan minerallerin başında gelir. Karbonatlı sedimanter kayaların (kireçtaşları) ve metamorfik kayaların (mermerler) ana bileşenidir. Birçok cevherleşmenin gang minerali olan kalsit, hidrotermal damarların, karbonatitlerin sık rastlanan minerallerindendir. İkincil olarak, granitlerdeki piroksen ve feldspatların bozunmasıyla oluşur. Travertenlerin, sarkıt ve dikitlerin ana bileşeni olarak bulunur.


Kalsit' i elimize aldıgımızda bazı türleri kuvarsa benzetilir. Yanılmamamız için Kalsit oldugunu anlamamiz için kalsitin üzerine ASİT dökünüz eğer döktüğünüz yer köpürmeye başlarsa elinizdeki gerçekten Kalsittir...


DOLOMİT
 
Kimyasal Bileşimi, CaMg(CO3)2
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Rombohedral kristaller halinde; masif, tanesel .
İkizlenme, {0001} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 2.86
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz; beyaz, gri, yeşil, pembe, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Kalsite benzer ancak, HCL'de çok daha yavaş çözünür.
Bulunuşu, Kaya oluşturan yaygın bir mineraldir. Genellikle magnezyumca zengin kireçtaşlarında oluşur. Magnezyum içeren altere bazik magmatik kayalarda, dolomitik kayalar yada kireçtaşlarında bulunan damar ve boşluklarda, hidrotermal damar tipi cevherleşmelerde daha ziyade galenit ve sfalerit çevresinde gang minerali olarak bulunur.

ARAGONİT
 
Kimyasal Bileşimi, CaCO3
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, İkizlenme göstermeyen türleri nadir, iğnemsi, bazen levha şekillidir. Güçlü ikizlenme gösteren türleri iğnemsi, prizmatik, lifsi, pizolitik, sarkıt ve sütun şekillidir.
İkizlenme, Çok yaygın pseudo-hegzagonal şekilli ikizleri, özellikle {110} yüzeyinde altılı prizmalar halinde gözlenir.
Sertlik, 3.5-4
Özgül Ağırlık, 2.947
Dilinim, {010} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, sarımsı, gri, yeşil, mavimsi yeşil,mavi, kırmızı, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı, reçine parlaklığıAyırıcı Özellikleri, HCl'de çözünebilirlik, CaCO3'ın polimorfu olan kalsitten kristal formu ve özgül ağırlığının fazla olması nedeniyle ayrılabilir.
Bulunuşu, Kalsit kadar yaygın değildir. Yüzeye yakın kesimlerde oluşan düşük sıcaklıklı yataklardan itibaren jips bantları ile birlikte oluşur. Maden yataklarının oksidasyon zonlarında malahit ve smitsonit gibi ikincil minerallerle birlikte; değişik metamorfik ve sedimanter kayalarda oluşabilir.

MALAHİT
 
Kimyasal Bileşimi, Cu2CO3
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Çok nadir ve küçük kristalli, genellikle lifsi ve ışınsal, iğnemsi, kısa-uzun prizmatik; çoğunlukla masif, böbreğimsi
İkizlenme, {100} yüzeyinde olağan
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 4 - 4.05
Dilinim, {-201}
Renk ve Seffaflık, Parlak yeşil, siyahımsı yeşil; yarı şeffaf-opak
Çizgi Rengi, Soluk yeşil
Parlaklık, İğnemsi kristalleri ipeğimsi, masif olanlar donuk-mat, diğerleri elmas parıltılı, camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, böbreğimsi formu ve HCl'de çözünülürlüğü
Bulunuşu, Malahit, bakır yataklarının oksidasyon zonunda oluşan ikincil kökenli tipik bir mineraldir. Azurit, kuprit ve bakır ile birlikte bulunur. Topluluk oluşturduğu diğer mineraller kalsit, krizokol ve limonit dir.MANGANİT
 
Kimyasal Bileşimi, MnO(OH)
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli; düşey yönde çizikli, paketler halinde, masif, lifsi, sütunsal ve tanesel
İkizlenme, { 011} yüzeyinde kontakt yada penetrasyon ikizleri olağan
Sertlik, 4
Özgül Ağırlık, 4.30 - 4.33
Dilinim, { 010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Siyah-koyu çelik grisi; opak
Çizgi Rengi, Kırmızımsı kahverengi-siyah
Parlaklık, Yarımetalik-mat
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli, çizgi rengi ve konsantre HCl'de çözünebilirlik.Bulunuşu, Manganit, piroluzit, barit ve götit mineralleri gibi, oksidasyon koşulları altında meydana gelen yataklarda oluşur. Ayrıca, düşük sıcaklıklı hidrotermal damarlarda da bulunabilir.
 

 
Mangan cevherine parmağınızı sert bir şekilde sürttüğünüzde , zor çıkan kömür siyahı bir iz bırakır.BOKSİT
 
Değişik alüminyum-demir oksit ve hidroksitlerden (boehmit, gibbsit, diyaspor gibi minerallerden) oluşan bir karışımdır. Alüminyumsilikat içeren kayaların, tropikal koşullar altında yağmur suyunun filtrasyonu ve yıkamasıyla ikincil olarak konkresyonlar şeklinde oluşur. Yeşil, kahverengi, kırmızı ve gri renklerde gözlenirler. Masif, oolitik, pisolitik olabilirler.

1194  Maden Yatakları / Maden Yatakları / Ynt: Madenleri Kolay Tanıma Yöntemleri : Mayıs 11, 2010, 10:46:25 ÖÖ


KALKOPİRİT
 
Kimyasal Bileşimi, CuFeS2
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Tetrahedral kristaller seklinde, genellikle masif
İkizlenme, {112} ve {012} yüzeylerinde yaygın
Sertlik, 3.5 - 4.0
Özgül Ağırlık, 4.35 - 4.40
Dilinim, {011}
Renk ve Şeffaflık, Pirinç sarısı; opak
Çizgi Rengi, Yeşilimsi, siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi; yumuşaklığı ile pritten, sertliği ile altından ayrılır
Bulunuşu, Birincil olarak mağmatik kayaçlarda ve hidrotermal damarlarda pirit, pirotin, kassiterit, sfalerit, galenit gibi cevher mineralleri ve kuvars, kalsit, dolomit gibi gang mineralleri ile birlikte bulunur."Porfiri bakır" yataklarında oluşan önemli mineraldir.


Kalkopirit , altın sarısı rengi ve beyaz kağıda bıraktığı yeşil-gri çizgi rengiyle tanınır.
NİKELİN
 
Kimyasal Bileşimi, Ni As
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Kristalleri nadir, genellikle masif, böbreğimsi, sütunumsu yapıda dissemine
İkizlenme, {1011} yüzeyinde olağan
Sertlik, 5.0 - 5.5
Özgül Ağırlık, 7.784 - 7.834
Renk ve Şeffaflık, Soluk bakır kırmızısı, kirlenince gri-siyah; Opak.
Çizgi Rengi, Kahverengimsi siyah
Parlaklık , Metalik parlaklıkta
Bulunuşu , Norit ve Gabro gibi magmatik kayaçlarda pirotin ile birlikte oluşur. Nikelin, kalkopirit ve nikel sülfürler, gümüş ve kobalt mineralleri ile birlikte hidrotermal damarlarda bulunur.


Nikelin , ağır oluşu , füme rengi ve beyaz kağıda bıraktığı gri-siyah çizgi rengiyle
tanınabilir.KUVARS
 
Kimyasal Bileşimi, SiO2
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Altıgen prizmalar şeklinde kristalli; prizma yüzeyleri kristalin uzun kenarlarına dik yönde çizikli
İkizlenme, Dauphin, Brezilya ve Japon ikizleri çok yaygındır.
Sertlik, 7
Özgül Ağırlık, 2.65
Renk ve Şeffaflık, Genellikle renksiz, bazen beyaz; şeffaf-yarı şeffaf
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal şekli, camsı görünümü, sertliği, konkoidal kırılması
Türleri; Sagenit (rutil iğnecikleri içeren kuvars), ametist (mor, eflatun), süt kuvarsı (beyaz), gül kuvarsı (gül pembesi), sitrin (sarı), dumanlı kuvars (duman renkli, bulanık görünümlü)
Bulunuşu, Doğada yaygın olarak rastlanan minerallerin başında gelir. Magmatik, metamorfik, özellikle granit ve gnaysların, sedimanter kayaların olağan bileşenidir. Kuvarsitlerin ana bileseni olan kuvars, birçok cevherlesmenin de gang minerali olarak bulunur.


Kuvars' ın en önemli tanınma özelliği camı çizmesidir. Kuvars' ıs sertliği 7 oldugundan kolaylıkla cizmektedir bu özellik kuvarasa aittir...camı çizen yegane sülfit mineralidir


TALK
 
Kimyasal Bileşimi, Mg3Si4O10(OH)2
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Kristalleri çoğunlukla ince levhamsı; masif, ince taneli kompakt
Sertlik, 1
Özgül Ağırlık, 2.58 - 2.83
Dilinim, { 001} mükemmel
Renk veŞeffaflık, Beyaz, gri, donuk yeşil, gümüş beyazı; Yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, İnci pırıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Yumuşaklığı, sabunsu olması, rengi
Bulunuşu, Olivin, piroksen ve amfibol gurubu minerallerin alterasyonu ile ikincil olarak meydana gelir. Magnezyumlu kayaların düşük-orta mertebeli metamorfizmasıyla birincil olarak oluşur ve genellikle tremolitle beraber bulunur.
 

 
Talk , doğadaki en yumuşak kayaç olması, açık rengi , ışıkta pırıltılı görünmesi ve sabunsu dokunuşuyla tanınır. Ayrıca sırsız fayansa beyaz bir çizgi rengi bırakır.

TURMALİN
 
Kimyasal Bileşimi, Na(Mg,Fe,Li,Al,Mn,)3Al6(BO3)3Si6O18(OH,F)4
Kristal Sistemi, Trigonal
Kristal Biçimi, Kristalleri prizmatik, prizma yüzeyleri uzunlamasına çizikli, paralel veya ışınsal kristal grupları yaygın; bazen masif
İkizlenme, Olağan
Sertlik, 7
Özgül Ağırlık, 3.0 -3.2
Dilinim, Çok zayıf
Renk ve Şeffaflık, Genellikle siyah ve mavimsi siyah; Renksiz, mavi, pembe, yeşil; Şeffaf - opağa yakın
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu ve çizikleri, rengi, sertliği
Bulunuşu, Granit pegmatitlerde, granitlerde, çeşitli şist ve gnays türlerinde bulunabilirler.
 

 
Şeffaflığı , kristal yapısı ve sertliği ile tanınabilecek Turmalin , değerli taş grubuna girmektedir.TOPAZ
 
Kimyasal Bilesimi, Al2SiO4(F,OH)2
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, Kısa - uzun prizmatik iyi gelişmiş kristalleri vardır; bazen masif, tanesel
Sertlik, 8
Özgül Ağırlık, 3.49 - 3.57
Dilinim, { 001} mükemmel.
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, gri, mavimsi, yeşilimsi, sarımsı, sarı - kahverengi, turuncu, pembemsi, kırmızımsı; Şeffaf - yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Renksiz
Parlaklık, Camsı
Ayırıcı Özellikleri, Kristal formu, sertliği, yüksek özgül ağırlığı
Bulunuşu, Topaz tipik olarak granit pegmatitlerde, riyolitlerde ve kuvars damarlarında oluşur. Ayrıca flor içeren çözeltilerle bozunmus granitlerde fluorit, turmalin, apatit, beril ve kassiteritle birlikte bulunur.
1195  Maden Yatakları / Maden Yatakları / Madenleri Kolay Tanıma Yöntemleri : Mayıs 11, 2010, 10:46:03 ÖÖ
KROM
 
Kimyasal Bileşimi, FeCr2O4
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Çok nadir bulunan kristalleri                      oktahedral; masif, tanesel
Sertlik, 5.5
Özgül Ağırlık, 4.5 - 4.8
Renk ve Şeffaflık, Siyah; opak
Çizgi Rengi, Kahverengi
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Çizgi rengi ve zayıf manyetiklik özelliği
Bulunuşu, Kromit, peridotit ve diğer ultrabazik kayalar ile serpantinitlerde yaygın olarak bulunur. Magmatik fiferansiyasyon sonucu, magmadan itibaren soğuma sırasında, kromit'in ilk olarak ayrılması ile zengin kromit yatakları oluşur.

Siyah,kristal yapılı,ağır,kırıldığında parlak bir taş olan krom madeni beyaz bir kağıt ya da sırsız fayansa kahverengi bir iz bırakır. Takip taşı Türkiye’de çok fazla bulunan mavi/yeşil serpantin kayacıdır.
HEMATİT (DEMİROKSİT)
 
Kimyasal Bileşimi, Fe2O3
Kristal Sistemi, Trigonal
Kristal Biçimi, Genellikle ince yada kalın levhamsı kristaller,        rombohedral, piramidal ve nadiren de prizmatikdir.
İkizlenme, Penetrasyon ikizi tipikdir.
Sertlik, 5 - 6
Özgül Ağırlık, 5.26
Renk ve şeffaflık, Çelik grisi-siyah, opak
Çizgi Rengi, Kırmızı-kırmızımsı kahverengi
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Kırmızı çizgi rengi ve sertliği, kristal şekli ayırıcı özellikleridir.
 
Bulunuşu, Yaygın olarak bulunan hematit, önemli bir demir mineralidir. Hidrotermal damarlarda ve magmatik kayalarda aksesuar minerali olarak bulunabilir. Volkanik kayalarda, birçok metamorfik kayada, kontakt metamorfik yataklarda, birincil veya ikincil olarak sedimanter kayalarda yaygın olarak oluşabilir.


Bileşimindeki oksitlere bağlı olarak kırmızı,kahverengi,bordo renklerde görülebilen hematit , ağır bir madendir. İri kristallidir , beyaz bir kağıda kırmızı Renkli çizgi bırakır.

KORUNDUM
 
Kimyasal Bilesimi, Al2O3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Çok iyi gelişmiş kristallerine rastlanır. Piramidal, prizmatik, levhamsı, rombohedral kristalli, masif
İkizlenme, {10-11} yüzeyinde yaygın penetrasyon ikizi
Sertlik, 9
Özgül Ağırlık, 4.0 - 4.1
Renk ve Şeffaflık, Çoğunlukla gri, kahverengi ve mavimsi; nadiren kırmızı (yakut), yeşil, mavi (safir), turuncu, mor renklerde, bazen renksiz. Şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Reçine, elmas parlaklığı
Ayırıcı Özellikleri, Sertlik, yoğunluk ve kristal şekli Bulunuşu, Nefelin siyenitlerde, nefelin siyenit pegmatitlerde; mermer, gnays ve şist gibi bölgesel metamorfik kayalarda bulunabilir.


Yakut ve Safir gibi iki değerli taşı da İçeren Korundum grubu ,  şeffaflığı, kristal yapısı ve sırsız fayansa bıraktığı kar beyazı çizgi rengiyle tanınır.


KALAY
 
Kimyasal Bileşimi, SnO2
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Kısa prizmatik kristalli, masif, tanesel
İkizlenme, {011} yüzeyinde kontakt yada penetrasyon ikizlenmesi olağan
Sertlik, 6 - 7
Özgül Ağırlık, 6.99
Dilinim, {100} zayıf
Renk ve Şeffaflık, Kırmızımsı kahverengi-siyah; şeffaf-opak
Çizgi Rengi, Siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Masif olduğunda yumuşaklığı, rengi ayırıcı özellikleridir.
Bulunuşu, Kassiterit, başlıca kalay mineralidir. Orta-yüksek sıcaklıklı hidrotermal damarlarda yada metasomatik yataklarda oluşur. Granitik pegmatitlerde, kontakt metamorfik yataklarda, riyolitlerde ve alüvyonlarda yer alabilir. Volframit, arsenopirit, bizmutinit, topaz, kuvars, turmalin ve mika mineralleri ile birlikte bulunabilir.


Kalay-oksit , şeffaf siyah kristalleri , iri taneleri , kromdan daha ağır oluşu ve beyaz kağıda bıraktığı kömür siyahı çizgi rengiyle tanınabilir.

MANYETİT
 
Kimyasal Bileşimi, Fe3O4
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Çoğunlukla oktahedral kristalli; masif, tanesel
İkizlenme, { 111} yüzeyinde olağan
Sertlik, 5.5 - 6.5
Özgül Ağırlık, 5.175 - 5.197
Renk ve Şeffaflık, Demir siyahı, grimsi siyah; opak
Çizgi Rengi, Siyah
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Kuvvetli manyetiklik (mıknatıs) özelliği, rengi ve çizgi rengi ile ayrılır.
Bulunuşu; Sülfit yataklarında, metamorfik kayalarda, pegmatitlerde ve değişik magmatik kayalarda oluşabilen bir demir mineralidir. Kontakt ve rejyonal metamorfik kayalarla, yüksek sıcaklıklı hidrotermal damarlarda sıkça rastlanır.


Manyetit , kuvvetli bir mıknatıs özelliğine sahiptir. Bu nedenle ayırdedilmesi kolay madenlerdendir. Ayrıca beyaz kağıda siyahçizgi rengi bırakır.

BAKIR-OKSİT
 
Kimyasal Bileşimi, Cu2O
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Kübik ve oktahedral kristalli; masif, tanesel, iğnemsi
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 6.14 - 6.15
Dilinim, {001} yüzeyinde nadir
Renk ve Şeffaflık, Kahverengimsi kırmızı, kırmızı ve morumsu kırmızının değişik tonları; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Kahverengimsi kırmızı
Parlaklık, Yarı metalik, elmas parlaklığında
Ayırıcı Özellikleri, Hematit ve sinobar'a benzerlik gösteren kuprit, hematit'den yumuşak, sinobar'dan sert olması ve çizgi rengiyle ayrılır.
Bulunuşu, Bakır yataklarının oksidasyon zonlarında ikincil mineral olarak oluşur. Genellikle azurit, malahit ve kalkozin ile birlikte bulunur.


Demirden daha ağır olan Bakır-oksit, ayrıca daha yumuşak olmasıyla dikkati çeker. Çizgi rengi tam kahverengidir.
KURŞUN-OKSİT
 
Kimyasal Bileşimi, Pb3O4
Kristal Sistemi, Tetragonal
Kristal Biçimi, Masif, pudramsı
Sertlik, 2.5
Özgül Ağırlık, 8.9 - 9.2
Dilinim, { 001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Kırmızı-kahverengimsi kırmızı; opak
Çizgi Rengi; Turuncu-sarı
Parlaklık; Donuk-mat, yağımsı
Ayırıcı Özellikleri; Yüksek yoğunluğu, rengi ve çizgi rengi ile ayrılır.
Bulunuşu; Galenit ve diğer kurşun minerallerinin oksidasyonu ile oluşur. Galenit, seruzit ve limonit ile birlikte bulunur.


Çok ağır bir kayaçtır. Kahverengi-kırmızı renkteki Kurşunoksit , beyaz kağıda sarı turuncu bir çizgi bırakır.
1196  Maden İşletme / Açık Ocak İşletmeciliği / Açık Ocak İşletmeleri Hakkında Genel Bilgi : Mayıs 11, 2010, 10:45:15 ÖÖ
Bu yaz açık işletme stajı yapacak arkadaşlarıma da rehber olsun diye bu konuyu ekledim umarım işinize yarar..
Açık işletmenin yeraltına göre avantajları

- Dev kazı makinaları kullanılabilir,
- Dev taşıma araçları kullanılabilir,
- İşçilik masrafları düşüktür,
- Üretim kayıpları azdır
- Sadece gece aydınlatma yapılır
- Tahkimat yapmaya gerek yoktur
- Havalandırma sorunu yoktur
- Emniyet daha iyidir,
- İşyeri denetimi kolaydır
- Su atımı daha kolaydır
- Yüklenen cevher tek aşamada taşınır,Açık işletmenin yeraltına göre dezavantajları

- Belli bir derinlikten sonra ekonomik olmaz
- İlk yatırım giderleri yüksektir,
- İklim koşullarından etkilenir
- Çevreye zarar verir
- Tüm arazinin istimlak edilmesini gerektirir,
- Dekapaj pasası için yer bulunmasını gerektirir
- Yerleşim merkezleri ve su altında çalışılamaz.

EKONOMİK AÇIK İŞLETME DERİNLİĞİ


YORUM

- Ekonomik derinliğe kadar açık işletme,

- Ekonomik derinliğin altında zorunlu olarak yeraltı işletmesi,
Basamak Geometrisi

Açık işletmeciliğin en önemli mühendislik özelliğidir. Şu 4 parametreyi içerir;

- Basamak yüksekliği
- Basamak genişliği
- Şev açısı
- Genel şev açısı1. Eğimli arazi-Yatay damar
2. Yatay arazi-Yatay damar

3. Yatay arazi-Eğimli damar4. Yatay arazi-Dik damar


Açık İşletmecilikteki ana işlemler

- Örtü tabakası kaldırma
- Cevher kazısı

İşlem aşamaları

- Delik delme
- Patlayıcı şarjı ve Ateşleme
- Kazı ve yükleme
- Nakliyat
- Döküm
- Arazinin tekrar düzenlenmesiKonu alıntıdır arkadaşlar
1197  MadenTürk / Duyurular / Hayırlı Olsun : Mayıs 11, 2010, 10:44:10 ÖÖ
Değerli arkadaşlar;

  Sitemizin eksikliklerinin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.Artık sizlerde konu paylaşımına başlayabilir paylaşılan içerikten yararlanabilirsiniz.

  Ayrıca sitemize katkıda bulunan Selçuk Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf 2. Öğretim öğrencisi arkadaşlarımada çok teşekkür ediyorum.
 
  Sunucu değişikliği sonrası üye arkadaşların şifre ve kullanıcı adları tekrardan adreslerine gönderilmiştir.Ana menüden profil kısmından üyelik ayarlarından şifrenizi değiştirmenizi öneririz.


  Son olarak sitemizde verilen download linklerini ilgili konuya cevap yazmadan göremeyeceksiniz.Konu içerisine cevap yazdıktan sonra otomatik olarak linkleri görebilecek dosyaları indirebileceksiniz.Yapılan paylaşımlara bir teşekkürü çok görmeyiniz .

                                                                                                                  Hepinize iyi forumlar....

   
1198  MadenTürk / Forum Kuralları / Kurallar : Mayıs 11, 2010, 10:37:54 ÖÖ
İlk olarak sitemizde yayınlanan ders notu çıkmış sorular ve dökümanların hiçbirinin sorumluluğunu almamaktayız. Kendi bildiklerimizi yazmaktayız bu yüzden daha sonra eksik yada yanlış olduğunu farkettiğinizde hiçbirşekilde itiraz kabul etmemekteyiz.Sonuç olarak not ve dökümanları kendinizde kontrol ediniz hep hazıra alışmayın.


Site sahibi ve site yönetcileri hiçbir şekilde burada yayınlanan notlardan sorumlu tutulamaz..

1- Forumda yazilan mesajlardan tamamen yazan forum üyesi sorumludur. Şahısların yazdıkları yazılardan dolayı forumumuz hiçbir sorumluluk kabul etmez.

2- T.C. yasalarını ya da uluslararasi kanunları, anlaşmaları, tüzükleri çigneyen mesajlar foruma gönderilemez.

3- Topluluklar hakkında tahrik edici ve küçük düşürücü yazılar yazılamaz. (Örneğin: Türk, Kürt, Ermeni, Yahudi, Çerkez, Zenci, Hint, Arap, Çingene, Roman, Rus, Göçmen gibi.)

4- Tehdit edici, küfürlü, örf ve adetlere karşı, nefret dolu ya da çok miktarlarda istenmeyen mesajlar göndermek; din, dil, irk ayrımına yönelik iletiler göndermek ve materyaller kullanmak; forum yöneticilerini ve kullanıcılarını küçümser davranışlar sergilemek yasaktır.

5- Yorum amacı taşımayan salt propaganda içerikli parti ve siyaset yazıları yasaktır.

6- Her türlü taciz edici yazı yasaktır.

7- Forumda, büyük harfle yazı yazmak kesinlikle yasaktır!

8- Forumda, sitenizin ziyaret edilmesini istemeniz, sitenizde satılan veya aracı olunulan bir "ürünün" reklamını yapmanız ve bunlar dışındaki tüm ticari kaygı güden mesajlar ve crack, warez, hack appz ve benzeri sitelerin tanitimi yasaktır.

9- Mesajlarda öğretici veya örnek gösterici image'ler dışında image kullanılamaz. Imzalara image eklenemez.

10- Forum admin ve yöneticileri kurallara uymayan mesajlari değiştirme ve silme hakkına sahiptir.

11- Forum kurallarina uymayan üyeler, yöneticiler tarafindan uyarılır, davranışın tekrarında sistemimizden Uzaklaştırılır yada kayıtları silinir. Uyarı Forum Admini yada Yöneticinin insiyatifine kalmıştır, Herhangi bir uyarı vermeksizin Uygun Görmediği Mesajı yada Konuyu Silme / Düzenleme yetkisini kullanabilir, Kullanıcıyı forumdan uzaklaştırabilir.

12- Forum kurallarının güncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakkı forum yöneticilerince her zaman saklıdır.

13- Foruma üye olan herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.

Gizlilik ilkeleri Kisisel Bilgileriniz: Foruma üye olurken girdiğiniz kişisel bilgiler sadece forum adminleri tarafindan görülecektir. Girmis oldugunuz bilgileri istediğiniz zaman degiştirebilirsiniz.

Forum Kullanımı ve Cookie 'ler: Cookie 'ler, (çerezler) tarafımızdan kişisel bilgi toplama aracı olarak kullanmayacaktır.

Madenturk.org forumlarını kullanarak yada siteye üye olarak bu kuralları peşinen kabul ettiğiniz varsayılır.

Bu kuralları üye olduktan sonra kabul etmekten vazgeçebilirsiniz. Bu durumda moderatörlerimize bilgi vererek üyeliğinizi kolayca ve şartsız iptal edebilirsiniz.
Sayfa: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80]