• Ana Sayfa
  • Yardım
  • Ara
  • Giriş Yap
  • Kayıt
  İletileri Göster
Sayfa: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81
1186  Maden İşletme / Yeraltı Üretim Yöntemleri / Arakatlı Göçertme Yöntemi : Mayıs 12, 2010, 02:05:10 ÖÖ
ARAKATLI GÖÇERTME YÖNTEMİNİN TANIMI
Yer altı üretim yöntemlerinin genel tarifine uygun olarak ara katlı göçertme yönteminin üç temel özelliği söz konusudur. Bu özellikler, aşağıda verildiği gibidir:
A-Yöntem geometrisi
B-Tavan kontrolü şekli
C-Yöntem dinamiği
Söz konusu yöntemi oluşturan bu ana elemanlar kendi aralarında kısmi elemanlara ve alt elemanlara ayrılarak kompleks bir morfolojik yapı oluştururlar. Özellikle üretim geometrisi kapsamında mütalaa bulan kazı arını geometrisi ve kazı şekilleri, ara katlı göçertme yöntemine özgü değişik oluşumlar ve görünümler sergilemektedir. Benzer şekilde, üretim dinamiği de diğer yöntemlere nazaran belirli farklılıklar içermektedir. Genel olarak üretimin yapıldığı işyeri yatay bir hareket oluştururken, üretilecek kütle düşey bir harekete maruz kalmaktadır.
Yukarıda verildiği şekliyle ara katlı göçertme yöntemi, masif cevher yataklarının ve orta kalınlıktaki eğimli damarların (kalınlık > 2m, eğim > 50o) kazanılmasında uygulanan ve aynı zamanda kalın ve yatay cevher damarlarında da uygulama alanı bulan bir yöntemdir. Şekil.4 ve şekil.5’te görüldüğü gibi genel olarak cevher kütlesinin içerisine birbirine paralel olarak sürülen ara katlardan, cevher kütlesinin geriye doğru kazanılmasını sağlayan ve tavan taşının göçmesini esas alan işlem tarzına ara katlı göçertme yöntemi denir. Söz konusu şekillerden anlaşılacağı gibi ince damarlarda her ara kat düzleminde tek baca ve tek ara kat; masif yataklarda ise her ara kat düzleminde çoklu baca ve çoklu ara kat sistemi yöntemin temel prensibini oluşturmaktadır. Ara katlı göçertme yöntemi genelde ve özelde LHD sistemiyle özdeşleşmiş gözükmektedir. Çok nadir olarak scraper sistemine veya kollu yükleme yöntemine başvurulmasına rağmen LHD sisteminden vazgeçmemekte fayda vardır. Çünkü scraper sistemi veya kollu yükleme sistemi yöntemde kullanıldığı zaman ilave hazırlıklar yapılmasından dolayı maliyeti arttırmaktadır. Diğer yükleme sistemlerinde baş yukarılarla ara katların bağlantısı söz konusu olabilmesine rağmen LHD sistemi adı geçen yöntemde koşullara özgü bir rampa ve/veya spiral ana hazırlığını şart koşmaktadır. Özellikle pek çok maden yatağında bu boyutlu ara katlı göçertme yöntemleri tercih edilmektedir.

ARAKATLI GÖÇERTME YÖNTEMİNİN SINIFLANDIRILMASI
Ara katlı göçertme yönteminin diğer yöntemlerden farklı, ancak kendisine özgü belirgin ayırt edici özellikleri söz konusudur. Bu haliyle yöntemi aşağıdaki büyüklüklere göre sınıflandırmak mümkündür.
a- Herhangi bir ara kat düzlemindeki baca sayısına göre yöntemler (Tek bacalı, çok bacalı)
b- Arının geometrisine göre yöntemler (Dik arınlı, öne doğru yatık arınlı, arkaya doğru yatık arınlı yöntemler)
c- Cevherin bacadan yüklenmesi prensibine göre yöntemler (Tam göçertmeli yöntemler, ambarlı göçertme yöntemi)
d- Yükleme sistemine göre yöntemler (LHD sistemli yöntemler, scraper sistemli yöntemler, kollu yükleyici sistemler vs.)
e- Ara kat sayısına göre yöntemler (Tek ara katlı yöntemler(çok nadir), çok ara katlı yöntemler)
f- Kullanım amacına göre ara katlı göçertme yöntemleri (Cevher üretimine yönelik ara katlı göçertme yöntemi, blok göçertme yönteminde alt kesmede kullanılan ara katlı göçertme yöntemi)

Yukarıda verilen büyüklüklerin ilişkilendirilmesi sonucu çok sayıda ara katlı göçertme yöntemi tipi tarif edilebilmektedir. Bu yöntemi tarif etmede en çok uygulanan kavramlar, buradaki yaklaşımlardan farklı olarak “İnce damarlarda ara katlı göçertme yönteminin uygulanışı ve “Kalın damarlarda ara katlı göçertme yönteminin uygulanışı” gibi iki farklı yaklaşım söz konusudur.


Standart

Ara Katlı Göçertme Yönteminin Seçimine Etki Eden Faktörler
Yöntemin seçimine etki eden ana faktörler aşağıda verildiği gibidir:

Cevher Yatağının Geometrisi
a) Cevherin kalınlığı
b) Cevherin yayılımı
c) Cevherin eğimi
d) Cevherin geometrik ve tektoniği
e) Diğer cevher yataklarına olan uzaklıkları

Jeolojik Kökenli Türetilmiş Faktörler
a) Yeryüzü ilişkileri
b) Yeryüzünde yerleşim yerlerinin varlığı
c) Mukavemet ve form değişkenliği ilişkileri
d) Hidrojeolojik ilişkiler
e) Yer altı iklim ilişkileri
f) Kazılabilirlik ilişkileri
g) Cevherin akışkanlığı

Coğrafik Kökenli Genel Olarak Türetilmiş Faktörler
a) Yeryüzü şekilleri
b) İşletmenin ekonomik ilişkileri
c) Pazar ilişkileri: Hangi tenörde ve kalitede cevher üreteceği belirlenir. Üretim miktarını belirler.
d) Üretim araçları ilişkileri: Mekanizasyonu belirler
e) Cevher hazırlama ve metalurji ilişkileri: Önemli bir etkendir. Selektifiteyi etkiler.
f) Selektifite: Değişik cevher kısımlarının ayrı ayrı kazanılmasıdır.
g) İş gücü ilişkileri: Önemli bir faktördür. İnsan gücünün kalitesi ve bulunabilirliği çok önemlidir.
h) Sermaye ilişkileri: Önemli bir faktördür. Mekanize üretim yöntemlerini belirleyen faktördür.
i) Ulusal ekonomi ilişkileri
j) Mevcut ocak geometrisi


"alıntıdır"
1187  Haberler / Madencilik Haberleri / Dikili'de Altın Bulundu : Mayıs 12, 2010, 01:56:25 ÖÖ
Çukuralan'da altın rezervi buldu  Bergama Ovacık'ta altın maden sahası işleten Koza Altın İşletmeleri'nin genel müdür yardımcısı Hayri Öğüt, grubun Dikili ilçesi Çukuralan köyü yakınlarındaki yeni altın madeni sahasında 1 milyon onsa yakın rezervin bulunduğunu açıkladı.

  Faaliyete başlamadan Çukuralan yakınlarında 23 bin fıstık çamı diken şirket, kendilerine tahsis edilen 40 hektarlık alanı da rehabilite ederek teslim edecek.

kaynak:ZAMAN
1188  Medya / Madencilik Videoları ve Animasyonları / Mineraloji ve Petrografi Dersi Laboratuvar Kayaç ve Mineral Videoları : Mayıs 12, 2010, 01:45:34 ÖÖ
1189  Medya / Madencilik Videoları ve Animasyonları / Yurtdışından Bir Açık Ocak İşletmesi : Mayıs 12, 2010, 01:42:37 ÖÖ
1190  Medya / Madencilik Videoları ve Animasyonları / Bir Altın Madeninden Patlatma Videosu : Mayıs 12, 2010, 01:41:40 ÖÖ
1191  Pc-Teknoloji / Madencilik Yazılımları / BCSD Versiyon 2 : Mayıs 12, 2010, 12:27:06 ÖÖ
BCSD VERSİYON 2

Bu program maden mühendislerine açık işletme mühendislik çözümlerinde yardımcı olması için yapılmşıtır.
İleriki mühendiSlik hayatında öğrenilen formüller unutulmakta hesap zorluklarıyla karşılaşılmaktadır.

FONKSİYONLAR

Döner kepçeli ekskavatör hesaplamaları

Ekskavatör ve kamyon sayısı hesaplamaları

Seri paraler karma devre patlatma devre tasarımı

Delik sayısı,patlayıcı miktarı,delik uzunluğu hesaplamaları

https://docs.google.com/leaf?id=0B_zb7OMlWcJPMGUwMzhhOTAtYTVjMy00MjRlLTlkYTItODE1NTg4Y2ZjNjlk&hl=tr&authkey=CKGRrOsE1192  Kütüphane / Seramik Hammaddeler / Seramik Hammaddeler : Mayıs 12, 2010, 12:25:24 ÖÖ
Seramik Hammaddeler dersi slaytı :DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -


Slayt değerli hocamız Dr.Tevfik Ağaçayak tarafından hazırlanmıştır.
1193  MadenTürk / Maden Mühendisliği / Maden Mühendisi Kimdir? İş olanakları Nelerdir? : Mayıs 12, 2010, 12:13:59 ÖÖ
Maden Mühendisi Kimdir?

Yeraltında değişik şekillerde oluşan ve ekonomik değeri olan mineral bileşimlerine MADEN denir.

Bir Maden Mühendisi, çeşitli yöntemler kullanarak madenin yerini ve miktarını belirler, yeraltı veya yerüstü kazılarıyla  madene ulaşır,  değişik metodlar uygulayarak madenin kazısını yapar, kazılan malzemeyi yeryüzüne ulaştırarak endüstrinin ihtiyacı olan maden içeriğini sağlayacak şekilde zenginleştirir ve bunları yaparken en başta ekonomiklik ve emniyet kriterlerine dikkat eder.

İş Olanakları

Bir Maden Mühendisi, cevher, endüstriyel hammadde ve kömür yataklarının çeşitli yöntemlerle (sondaj, jeofizik vb.) aranması, ekonomik, güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde işletilmesi, zenginleştirilmesi konularında uzman mühendis olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca; işletme yönetimi, pazarlama, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve yasal mevzuat konularında bilgili olması gerekmektedir. Mezunlara dört yıllık Lisans Diploması ile “Maden Mühendisi” unvanı verilmektedir.

Maden Fakültesi mezunları; TKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri AŞ, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Yüksek Okullar, Seramik, Cam ve Çimento fabrikaları, özel madencilik şirketleri, mermer ve doğaltaş ocağı işletmeleri, maden arama, fizibilite ve değerlendirme çalışmaları, tünel ve metro kazıları, madencilik ile ilgili her türlü danışmanlık, müşavirlik ve teknik nezaretçilik işleri ile kimya, çevre, bilgisayar ve bankacılık gibi sektörlerde çalışma alanı bulmaktadır.


Maden Mühendisi, yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğal gaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişi ve bu programı veren bölümde maden mühendisliği bölümüdür.


Maden mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin normalin üstünde bir zihinsel yeteneğe sahip, matematik, fizik, jeoloji, kimya ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlara iyi yetişmiş olması gerekir. Ayrıca yer altında güç koşullarda çalışan işçileri yönetme durumunda olan bir maden mühendisinin insan ilişkileri konusunda bilgili, anlayışlı ve sabırlı olması beklenir.


Maden mühendisinin birçok görevleri vardır, bunlar şu şekilde verilmektedir; Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, maden yataklarının yerini, rezerv miktarını ve özelliklerini saptar; Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, su ve elektrik kaynakları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar; Üretim yöntemlerine göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler; Yeraltında ve yerüstünde çalışmalar yürüten maden ve taş ocağı işletmelerine gözetmenlik yapar; Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmalarını gözetir.


Maden mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe; Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip; Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı; Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen; Sorumlu, sabırlı ve titiz kimseler olmaları gerekir.


Maden mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi, o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri, jeologlar,jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.


Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde, çimento fabrikalarında iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda da çalışabilirler.


Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilebilen üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin "Maden Mühendisliği" bölümlerinde verilmektedir. Bölüme yeterli “Sayısal (SAY)” puanla girilmektedir.


Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topoğrafyası, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineroloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalurji, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Madenciyim.com Endüstriyel Hammaddeler, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon gibi dersler verilir.


Maden mühendisliği bölümünü bitirenlere bu alanda "Lisans Diploması" ve "Maden Mühendisi" ünvanı verilir.


Maden mühendisleri, lisans üstü çalışma da yapabilirler, araştırma görevlisi olarak üniversitede görev alanlar, yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler. Kömür, metal, petrol, doğal gaz, sıvı ve yarı sıvı halindeki mineralleri yeryüzüne çıkarma konusunda uzmanlaşabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim kademelerinde yer alabilirler.


Jeoloji mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, harita ve jeodezi mühendisliği, metalurji mühendisliği, maden teknikerliği gibi mesleklerle benzerlik taşırlar.


Öğrenciler, eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan yararlanabilirler. Kamu kesiminde görev alan maden mühendisleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca, teknik hizmet sınıfına ödenen zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Ortalama ücret asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir. Özel işyerlerinde kazanç, işverenle karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir.
1194  Medya / Madencilik Fotoğrafları / Selçuk Üni. Mineraloji ve Petrografi Dersi Laboratuvar Fotoğrafları : Mayıs 11, 2010, 11:22:01 ÖÖ
Mineraloji ve Petrografi dersi laboratuvarında çektiğim kayaç ve mineral fotoğrafları
DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -
1195  Kütüphane / Mineraloji ve Petrografi / Mineraloji ve Petrografi : Mayıs 11, 2010, 11:19:41 ÖÖ
Mineraloji Ve Petrografi Dersi Mineral Tablosu :DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -

Ders Özeti Mineraloji Kısmı(vizeye kadar ) :DOSYA BAĞLANTISINI GÖRÜNTÜLEYEBİLMEK İÇİN KONUYA CEVAP YAZMANIZ GEREKMEKTEDİR.


BU UYGULAMAYI YAPMAMIZIN SEBEBİ DOSYAYI KİMLERİN İNDİRDİĞİNİ TESPİT ETMEK VE İLERİYE DÖNÜK DAHA İYİ KONULAR AÇABİLMEK İÇİN SİZLERİN YORUMLARINI GÖRMEKTİR.

ANLAYIŞINIZ İÇİN VE EMEĞE SAYGINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ.MADENTURK MADENCİLİK FORUMU - MADEN MÜHENDİSLİĞİ PAYLAŞIM SAYFASI - MADENCİLİK SİTESİ - MADENCİLİK VİDEOLARI - MADENCİLİK FOTOĞRAFLARI -

1196  MadenTürk / Destek - İletişim / Bize Ulaşın : Mayıs 11, 2010, 10:58:10 ÖÖ
Her türlü istek öneri ve şikayetleriniz için:

Mail :

ugurgokselokumus@gmail.com

Uğur Göksel OKUMUŞ - Maden Mühendisi

1197  Maden Mühendisliği Eğitimi / Üniversite Tanıtımları / Selçuk Üniversitesi - Maden Mühendisliği Bölümü : Mayıs 11, 2010, 10:49:40 ÖÖ
Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Selçuk Üniversitesi, Maden mühendisliği Bölümü 1992 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Her öğrenim yılı başında ortalama 50 öğrencinin başladığı birinci sınıftan itibaren temel bilim dersleri, mühendislik bilim dersleri ve Maden Mühendisliğiyle ilgili dersler verilerek öğrenciler çalışma hayatına hazırlanmaktadır. Öğrencilere verilen laboratuar uygulamaları, arazi çalışmaları ve yaz stajlarıyla onların kendi mesleklerinde deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Maden Mühendisliği bölümü öğrencileri mezuniyet sonrası ülkemizde ve yurt dışındaki bütün yeraltı ve yerüstü madencilik işleriyle uğraşan kamu ve özel sektör şirketlerinde mühendis olarak çalışabilmektedir. Bu çalışma alanlarına ilaveten aldıkları eğitim ışığında; karayolu ve barajların temel kazı çalışmalarında, sondaj işletmeciliğinde, seramik ve çimento sanayi hammadde hazırlama tesislerinde, tuğla sektöründe karayolu ve metro tünel kazı işlerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme işi yapan bütün işletme ve kuruluşlarda mezun öğrencilerimiz çalışırken, Madencilik sektörüyle ilgilenen bütün banka ve yatırım kuruluşlarında da uzman olarak çalışma alanı bulabilmektedirler. Tarihin ilk çağlarından bu yana insanların ihtiyacını sağlamaya yönelik çalışma yapan madencilerin bilgi birikiminin anlatıldığı bu bölümde, öğrenciler teknik gelişmelere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi belirgin üniversitelerde doktora yapmış öğretim elemanlarının yönetiminde en iyi şekilde yetiştirilmektedir.

Akademik Yapı

1-Maden İşletme Anabilim Dalı
Prof.Dr.M.Kemal GÖKAY(Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Veysel ZEDEF(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr. İhsan ÖZKAN(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yrd.Doç.Dr. Murat ÜNAL
Yrd.Doç.Dr. A.Hadi Erdal ÖZDENİZ
Yrd.Doç.Dr. İbrahim ÇINAR
Araştırma Görevlileri
Arş.Grv.Dr. Niyazi BİLİM
Arş.Grv.Dr. Hakan ÖZŞEN
Arş.Grv. Kemal DOĞAN
Arş.Grv. Bilgehan KEKEÇ
Arş.Grv. Arif Emre DURSUN

2-Cevher Hazırlama Anabilim Dalı
Doç.Dr. Alper ÖZKAN
Doç.Dr. Salih AYDOĞAN
Yrd.Doç.Dr.Vildan ÖNEN
Araştırma Görevlileri
Arş.Grv.Dr. Tevfik AĞAÇAYAK
Arş.Grv. Selma DÜZYOL
Arş.Grv.Dr. Ali ARAS
Arş.Grv. Havvanur UÇBEYİAY

Daha geniş bilgi için Bölümün Web Sayfasına http://www.mmf.selcuk.edu.tr/maden adresinden ulaşılabilir.
1198  Medya / Madencilik Fotoğrafları / Dünyadan Açık Ocaklar : Mayıs 11, 2010, 10:48:11 ÖÖ
Sibirya da bir açık ocak işletmesine ait görüntüler:


Birmingham da bir açık ocak işletmesine ait fotoğraflar

1199  Maden Yatakları / Maden Yatakları / Ynt: Madenleri Kolay Tanıma Yöntemleri : Mayıs 11, 2010, 10:47:07 ÖÖALTIN
 
Kimyasal Bileşimi, Au
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Genellikle dissemine halde, nadiren oktahedral veya kübik kristaller halinde
İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 2.5-3
Özgül Ağırlık, 19.297-19.309 (0°C'de)
Renk ve Şeffaflık, Altın sarısı, opak
Çizgi Rengi, Altın sarısı
Parlaklık, Metalik parlaklık
Ayırıcı Özellikleri, Renk, düşük sertlik, asitte çözünmezlik
Bulunuşu, Hidrotermal kuvars damarlarında, plaserlerde ve epitermal yataklarda oluşur.
PLATİN
 
Kimyasal Bileşimi, Pt
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Kübik kristaller, çoğunlukla küçük taneler ve pullar halinde
Sertlik, 4 - 4.5
Özgül Ağırlık, 21.44 - 21.472
Renk ve Şeffaflık, Çelik grisi-koyu gri, opak
Çizgi Rengi, Gri
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Renk ve özgül ağırlık
Bulunuşu, Bazik ve ultrabazik kayalarda, plaserlerde, nadiren kontakt metamorfik yataklarda ve kuvars damarlarında oluşur.

GÜMÜŞ
 
Kimyasal Bileşimi, Ag
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Uzunlamasına tel şekilli veya pulsu, masif, kübik- oktahedral kristalleri nadir
İkizlenme, {111} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 2.5 - 3
Özgül Ağırlık, 10.50
Renk ve Şeffaflık, Gümüş beyaz, dış etkilerle siyahımsı, opak
Çizgi Rengi, Gümüş beyazı
Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri, Renk, nitrik asitte kolay çözünürlük
Bulunuşu, Birincil olarak hidrotermal damarlarda, ikincil olarak gümüş içeren cevher yataklarının oksidasyon zonlarında oluşur.


ELMAS
 
Kimyasal Bileşimi, C
Kristal Sistemi, Kübik
Kristal Biçimi, Genellikle oktohedral, ayrıca kübik, tetrahedral kristaller halinde, yüzeyleri çoğunlukla bükülmüş şekilde; nadiren masif
İkizlenme, {111} ve {001} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 10
Özgül Ağırlık, 3.51
Dilinim, {111} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, mavibeyaz, gri, sarı, kahverengi, turuncu, pembe, kırmızı, lavanta mavisi, yeşil, siyah. Şeffaf, yarı şeffaf, nadiren opak
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Parlak, elmas parıltılı
Ayırıcı Özellikleri, Aşırı sertliği, oktohedral dilinimleri, ultraviyole ışık altında floresans özellik göstermesi
Bulunuşu, Kimberlitlerde veya volkanik bacalarda olivin, pirop, flogopit ile beraber; konglomeralarda, alüvyal plaserlerde ve nadiren metoritlerde bulunur.GRAFİT
 
Kimyasal Bileşimi, C
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Düz, levhamsı kristaller şeklinde, genellikle ince-iri yapraklanmalı kütleler halinde ayrıca ışınsal agregatlar, pullar halinde; tanesel ve toprağımsı
Sertlik, 1 - 2
Özgül Ağırlık, 2.09 - 2.26
Dilinim, {0001} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Demir siyahı-çelik grisi; opak
Çizgi Rengi, Siyah
Parlaklık, Donuk metalik parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Aşırı yumuşak, yağlı görünümü, kağıdı ve eli çizmesi. Siyah çizgi rengi, düşük özgül ağırlık ve rengi ile molibdenitten ayrılır.1200  Maden Yatakları / Maden Yatakları / Ynt: Madenleri Kolay Tanıma Yöntemleri : Mayıs 11, 2010, 10:46:47 ÖÖKALSİT
 
Kimyasal Bileşimi, CaCO3
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Değişik kristal formlarında
İkizlenme, Yaygın; iki ayrı ikiz kanununa göre ikizlenir. Birincisinde ikiz düzlemi taban pinakoid'i, ikincisinde ise rombohedral yüzeydir.
Sertlik, 3
Özgül Ağırlık, 2.71
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Saf olduğunda renksiz yada beyaz; gri, sarı, kahverengi, kırmızı, yeşil, mavi ve siyah renklerde de gözlenebilir; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz-gri
Parlaklık, Camsı-mat
Ayırıcı Özellikleri, HCl ile çok çabuk çözünebilmesi, dilinimi, şekli, rengi ve sertliği
Bulunuşu, Kalsit, doğada bol bulunan minerallerin başında gelir. Karbonatlı sedimanter kayaların (kireçtaşları) ve metamorfik kayaların (mermerler) ana bileşenidir. Birçok cevherleşmenin gang minerali olan kalsit, hidrotermal damarların, karbonatitlerin sık rastlanan minerallerindendir. İkincil olarak, granitlerdeki piroksen ve feldspatların bozunmasıyla oluşur. Travertenlerin, sarkıt ve dikitlerin ana bileşeni olarak bulunur.


Kalsit' i elimize aldıgımızda bazı türleri kuvarsa benzetilir. Yanılmamamız için Kalsit oldugunu anlamamiz için kalsitin üzerine ASİT dökünüz eğer döktüğünüz yer köpürmeye başlarsa elinizdeki gerçekten Kalsittir...


DOLOMİT
 
Kimyasal Bileşimi, CaMg(CO3)2
Kristal Sistemi, Hegzagonal
Kristal Biçimi, Rombohedral kristaller halinde; masif, tanesel .
İkizlenme, {0001} yüzeyinde yaygın
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 2.86
Dilinim, {10-11} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Renksiz; beyaz, gri, yeşil, pembe, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı parlaklıkta
Ayırıcı Özellikleri, Kalsite benzer ancak, HCL'de çok daha yavaş çözünür.
Bulunuşu, Kaya oluşturan yaygın bir mineraldir. Genellikle magnezyumca zengin kireçtaşlarında oluşur. Magnezyum içeren altere bazik magmatik kayalarda, dolomitik kayalar yada kireçtaşlarında bulunan damar ve boşluklarda, hidrotermal damar tipi cevherleşmelerde daha ziyade galenit ve sfalerit çevresinde gang minerali olarak bulunur.

ARAGONİT
 
Kimyasal Bileşimi, CaCO3
Kristal Sistemi, Ortorombik
Kristal Biçimi, İkizlenme göstermeyen türleri nadir, iğnemsi, bazen levha şekillidir. Güçlü ikizlenme gösteren türleri iğnemsi, prizmatik, lifsi, pizolitik, sarkıt ve sütun şekillidir.
İkizlenme, Çok yaygın pseudo-hegzagonal şekilli ikizleri, özellikle {110} yüzeyinde altılı prizmalar halinde gözlenir.
Sertlik, 3.5-4
Özgül Ağırlık, 2.947
Dilinim, {010} belirgin
Renk ve Şeffaflık, Renksiz, beyaz, sarımsı, gri, yeşil, mavimsi yeşil,mavi, kırmızı, kahverengi; şeffaf-yarı şeffaf
Çizgi Rengi, Beyaz
Parlaklık, Camsı, reçine parlaklığıAyırıcı Özellikleri, HCl'de çözünebilirlik, CaCO3'ın polimorfu olan kalsitten kristal formu ve özgül ağırlığının fazla olması nedeniyle ayrılabilir.
Bulunuşu, Kalsit kadar yaygın değildir. Yüzeye yakın kesimlerde oluşan düşük sıcaklıklı yataklardan itibaren jips bantları ile birlikte oluşur. Maden yataklarının oksidasyon zonlarında malahit ve smitsonit gibi ikincil minerallerle birlikte; değişik metamorfik ve sedimanter kayalarda oluşabilir.

MALAHİT
 
Kimyasal Bileşimi, Cu2CO3
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Çok nadir ve küçük kristalli, genellikle lifsi ve ışınsal, iğnemsi, kısa-uzun prizmatik; çoğunlukla masif, böbreğimsi
İkizlenme, {100} yüzeyinde olağan
Sertlik, 3.5 - 4
Özgül Ağırlık, 4 - 4.05
Dilinim, {-201}
Renk ve Seffaflık, Parlak yeşil, siyahımsı yeşil; yarı şeffaf-opak
Çizgi Rengi, Soluk yeşil
Parlaklık, İğnemsi kristalleri ipeğimsi, masif olanlar donuk-mat, diğerleri elmas parıltılı, camsı
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, böbreğimsi formu ve HCl'de çözünülürlüğü
Bulunuşu, Malahit, bakır yataklarının oksidasyon zonunda oluşan ikincil kökenli tipik bir mineraldir. Azurit, kuprit ve bakır ile birlikte bulunur. Topluluk oluşturduğu diğer mineraller kalsit, krizokol ve limonit dir.MANGANİT
 
Kimyasal Bileşimi, MnO(OH)
Kristal Sistemi, Monoklinik
Kristal Biçimi, Prizmatik kristalli; düşey yönde çizikli, paketler halinde, masif, lifsi, sütunsal ve tanesel
İkizlenme, { 011} yüzeyinde kontakt yada penetrasyon ikizleri olağan
Sertlik, 4
Özgül Ağırlık, 4.30 - 4.33
Dilinim, { 010} mükemmel
Renk ve Şeffaflık, Siyah-koyu çelik grisi; opak
Çizgi Rengi, Kırmızımsı kahverengi-siyah
Parlaklık, Yarımetalik-mat
Ayırıcı Özellikleri, Rengi, şekli, çizgi rengi ve konsantre HCl'de çözünebilirlik.Bulunuşu, Manganit, piroluzit, barit ve götit mineralleri gibi, oksidasyon koşulları altında meydana gelen yataklarda oluşur. Ayrıca, düşük sıcaklıklı hidrotermal damarlarda da bulunabilir.
 

 
Mangan cevherine parmağınızı sert bir şekilde sürttüğünüzde , zor çıkan kömür siyahı bir iz bırakır.BOKSİT
 
Değişik alüminyum-demir oksit ve hidroksitlerden (boehmit, gibbsit, diyaspor gibi minerallerden) oluşan bir karışımdır. Alüminyumsilikat içeren kayaların, tropikal koşullar altında yağmur suyunun filtrasyonu ve yıkamasıyla ikincil olarak konkresyonlar şeklinde oluşur. Yeşil, kahverengi, kırmızı ve gri renklerde gözlenirler. Masif, oolitik, pisolitik olabilirler.

Sayfa: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81